Νομιμοποίηση 300.000 μεταναστῶν!

Ἡ Ἑλλάδα σχεδιάζει τὴ νομιμοποίηση 300.000 μεταναστῶν, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς αὐξανόμενες ἐλλείψεις στὴν ἀγορὰ ἐργασίας. Αὐτὸ ἀναφέρουν σὲ δημοσίευμά τους οἱ “Financial Times”. Σύμφωνα μὲ τοὺς FT, τὸ ζήτημα αὐτὸ συζητήθηκε κατὰ τὴ συνεδρίαση τοῦ ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῶν καὶ Ἄμυνας) στὶς 26-9-2023 ὑπὸ τὸν πρωθυπουργὸ Κυριάκο Μητσοτάκη. Τὸ σχέδιο ἀπορροφήσεως στὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ τῆς Ἑλλάδας ἀφορᾶ στοὺς μετανάστες τῶν ὁποίων οἱ ἄδειες διαμονῆς ἔχουν λήξει ἢ δὲν ἔχουν τὰ ἀπαραίτητα χαρτιά, ὅπως ἀνέφερε ὁ ὑπουργὸς Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης.

Ὁ κ. Καιρίδης ἐξήγησε στὸ ΚΥΣΕΑ ὅτι τὸ ἐν λόγῳ σχέδιο γιὰ τοὺς 300.000 μετανάστες στοχεύει στὸν περιορισμὸ τῶν μεγάλων ἐλλείψεων στὴ γεωργία, τὸν τουρισμὸ καὶ τὶς κατασκευαστικὲς ἐργασίες καὶ δὲν θὰ ἐνθαρρύνει τὴν παράτυπη μετανάστευση, ἀλλὰ «θὰ ἐνισχύσει τὰ δημόσια ἔσοδα… καὶ θὰ βοηθήσει στὴν ἀντιμετώπιση τῶν δραματικῶν ἐλλείψεων σὲ ὁρισμένους τομεῖς».

Οἱ “Financial Times” ἀναφέρουν ἐπίσης ὅτι οἱ μεταναστευτικὲς ροὲς στὴν Ἑλλάδα ὑπερτριπλασιάσθηκαν τὸν φετινὸ Αὔγουστο σὲ σύγκριση μὲ τὸ 2022, μὲ τὶς δομὲς φιλοξενίας νὰ βρίσκονται στὰ ὅριά τους («cnn.gr» 26-9-2023).

Ἡ πρόθεση τῆς κυβερνήσεως νὰ προχωρήσει στὴ νομιμοποίηση χιλιάδων μεταναστῶν ποὺ ἐργάζονται ἤδη στὴν Ἑλλάδα, δημιουργεῖ διάχυτη ἀνησυχία καὶ μεγάλο προβληματισμό. Τὸ πρόβλημα τῆς ἐλλείψεως ἐργατῶν γῆς ἀσφαλῶς εἶναι μεγάλο. Θὰ τὸ λύσουμε λοιπὸν μὲ τοὺς παράνομους μετανάστες ποὺ βρίσκονται ἤδη στὴ χώρα μας, γιὰ νὰ ἐνθαρρύνουμε ἔτσι μακροπρόθεσμα τὶς ροὲς καὶ ἄλλων παράνομων μεταναστῶν στὸν τόπο μας;

Βέβαια ἡ ἔλλειψη ἐργατῶν γῆς στὴν Ἑλλάδα ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς φοβερὲς συνέπειες τῆς ὑπογεννητικότητας, ἀλ­λὰ καὶ τῆς πνευματικῆς ἀποστασίας τῆς κοινωνίας μας, ποὺ ἀναζητεῖ τὴν ἄνεση καὶ μισεῖ τὸν κόπο. Πληρώνουμε τὶς ἐπιλογές μας πανάκριβα, ὅταν φθάνουμε στὸ σημεῖο νὰ ἐπιζητοῦμε μετανάστες τρίτων χωρῶν γιὰ νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες μας σὲ ἐργατικὸ δυναμικό.

Εἶναι βέβαια γεγονὸς ὅτι ἔχουμε ἀρ­κετὲς χιλιάδες μετανάστες ποὺ ἐργάζονται ἤδη παράνομα στὴ χώρα μας, στὴν κτηνοτροφία καὶ στὴ γεωργία. Δὲν σκεφτόμαστε ὅμως σοβαρὰ ὅτι ἡ νομιμοποίηση ὅλων αὐτῶν θὰ δημιουργήσει πολὺ μεγαλύτερα προβλήματα; Πέρα ἀπὸ τὰ θέματα ἐθνικῆς ἀσφάλειας καὶ δημόσιας παραβατικότητας, δὲν κατανοοῦμε ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ «τακτοποίηση» θὰ γιγαντώσει τὸ κύκλωμα τῶν παράνομων διακινήσεων μεταναστῶν, θὰ ἀλλοιώσει τὴ σύσταση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πατρίδας μας καὶ θὰ καταστήσει μακροπρόθεσμα τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ μειονότητα μέσα στὴν ἴδια του τὴ χώρα; Ἀντὶ νὰ βοηθήσουμε τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες νὰ ὀρθοποδή­σουν, ἀντὶ νὰ στηρίξουμε τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, τὸν πολεμοῦμε διαρκῶς θεσμικὰ καὶ οἰκονομικά; Κι ἀντὶ νὰ δώσουμε κίνητρα στοὺς Ἕλληνες νὰ ἐργασθοῦν στὸν τόπο τους καὶ νὰ μὴ γίνονται οἱ ἴδιοι μετανάστες τῆς Εὐρώπης, ἀναζητοῦμε μετανάστες τοῦ τρίτου κόσμου γιὰ νὰ λύσουμε τὸ πρόβλημα τῆς ἐλλείψεως ἐργατικοῦ δυναμικοῦ; Δὲν βλέπουμε πόσο ἀκριβὰ τὸ πλήρωσε αὐτό ἤδη ἡ Εὐρώπη μὲ αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς ἐπιλογές της;