Σύλληψη τοῦ Δημάρχου Χειμάρρας

Ἡ σύλληψη καὶ προφυλάκιση στὶς φυλακὲς τῶν Τιράνων τοῦ Δημάρχου Χειμάρρας καὶ Ἕλληνα ὁμογενοῦς Φρέντι Μπελέρη μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἐξαγορᾶς ψήφων τρεῖς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς δημοτι­κὲς ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία (14-5-2023), ­ἔ­χει προκαλέσει «σύννεφα» στὶς σχέσεις Ἀ­θήνας – Τιράνων… Σημειώνεται ὅτι προφυλακιστέος κρίθηκε καὶ ὁ συνεργάτης τοῦ Μπελέρη, Παντελὴς Κοκαβέσης.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε στείλει μήνυμα πρὸς τὰ Τίρανα τονίζοντας ὅτι, ἂν ἡ Ἀλβανία ἐπιθυμεῖ νὰ προσεγγίσει τὴν Ε.Ε., θὰ πρέπει νὰ ἐξασφαλίσει ἐλεύθερες δημοτικὲς ἐκλογὲς καὶ νὰ ἀπελευθερώσει ἀμέσως ὅποιους φυλάκισε («kathimerini.gr» 15-5-2023).

Σχετικὸ Δελτίο Τύπου ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, στὸ ὁποῖο, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, ἀναφέρει: «Οἱ Ἀλβα-νοὶ ἐφρύαξαν, ὅταν πληροφορήθηκαν ὅτι ὁ Μπελέρης κατεβαίνει γιὰ Δήμαρχος στὴν ἑλληνόψυχη Χειμάρρα, ἐπειδὴ ἐδήλωσε ὅτι θὰ ἐργασθῆ σθεναρά, προκειμένου ἡ περιοχὴ αὐτὴ τῆς

Βορείου Ἠπείρου νὰ παραμείνῃ στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων κατοίκων της, ὥστε νὰ μὴν τὴν ληστεύουν διά­φορες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες μὲ τὶς εὐλογίες, φυσικά, τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως. Ἤ­δη τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερι­κῶν προέβη σὲ σχετικὸ διάβημα πρὸς τὴν γείτονα».

Στὸ Δελτίο Τύπου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας ζητεῖ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση «νὰ μὴν ὑποχωρήσῃ σὲ τυχὸν ὑποσχέσεις τῶν Ἀλβανῶν, ὅτι δῆθεν “θὰ τακτοποιηθῇ τὸ ζήτημα”, γιατὶ ἔχουμε χορτάσει ἀπὸ τὰ πολλὰ ψέματα τῆς γείτονος. Κανεὶς δὲν πρέπει νὰ λησμονῇ ὅτι ἀπώτερος σκοπὸς τῶν ἐκεῖ ἰθυνόντων εἶναι ἡ ἐκδίωξη τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες. Ἡ Ἑλλάδα δὲν δικαιοῦται νὰ ἀπεμπολήσῃ τὰ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα δικαιώματά της στὴν πολύπαθη γῆ τοῦ Πύρρου, ἀφοῦ ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ».

Παρὰ λοιπὸν τὴν ἄσκηση τρομοκρατίας ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση, ὁ κ. Μπελέρης κέρδισε τὶς ἐκλογὲς στὸν Δῆμο Χειμάρρας καὶ ἔδωσε ἕνα καλὸ μάθημα στοὺς Ἀλβανοὺς καὶ στὶς μεθοδεύσεις τους. Ἀλλὰ καὶ οἱ κατηγορίες τῶν Ἀλβανῶν ἀποδείχθηκαν τελείως ἀβάσιμες. Διότι, ἂν ἦταν βάσιμη ἡ κατηγορία τῆς «ἀγοραπωλησίας ψήφων» γιὰ τὴ σύλληψη τοῦ κ. Μπελέρη, τότε τὸ ἀλβανικὸ κράτος θὰ παρουσίαζε ἀδιάσειστες σχετικὲς ἀποδείξεις. Ἡ ἀπουσία τέτοιων στοιχείων ἀποδεικνύει καθαρὰ τὴν πολιτικὴ σκοπιμότητα τῆς φυλακίσεως τοῦ Δημάρχου Χειμάρρας.

Αὐτὸ ἄλλωστε φάνηκε ἀπροκάλυπτα, ὅταν, τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὶς δημοτικὲς ἐκλογές, κλιμάκιο τῆς ἀλβανικῆς πολεοδομικῆς ἀστυνομίας ἔφθασε στὸ χωριὸ Δρυμάδες, μὲ σκοπὸ νὰ προχωρήσει σὲ κατεδάφιση κτηρίου ποὺ ἀνήκει σὲ στενὸ συνεργάτη τοῦ κ. Μπελέρη.

Ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση λοιπὸν πρέ­πει νὰ λάβει σοβαρὰ ὑπόψιν της τὶς ἀπειλὲς τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, νὰ προβεῖ ἀμέσως στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ κ. Μπελέρη καὶ τοῦ συγκρατούμενού του κ. Κοκαβέση, νὰ σεβασθεῖ τὶς περιουσίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν τῆς Χειμάρρας καὶ νὰ σταματήσει τὴν ἀνθελληνικὴ πολεμική της. Διαφορετικὰ ὁ δρόμος της πρὸς τὴν Εὑρωπαϊκὴ Ἕνωση θά μείνει κλειστός.