«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2287 ~ 15-5-2023

EXOFYLLA - sotir-2287.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ἀνάληψη – ἀνύψωση
 • ΘΑΡΡΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
 • Ἀόρατοι σύμμαχοι στὸν ἀγώνα μας
 • Νὰ μὴν γκρινιάζουμε
 • Μιὰ οἰκογένεια ποιμένων μᾶς διδάσκει…
 • ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
 • ΑΡΡΑΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ
 • Μηνύματα ἀπὸ τοὺς Ἀναβαθμοὺς
 • Ὁ Θεὸς κοιτάει τὴ γῆ μας
 • Σήμερα λειτουργηθήκαμε…
 • Τὰ τρία «π» – ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ