Ἡ Ἑλλάδα θρηνεῖ τὰ παιδιά της

Τὸ πολύνεκρο δυστύχημα μὲ τὴ σύγκρουση δύο τραίνων τὸ βράδυ τῆς 28ης Φεβρουαρίου στὴν περιοχὴ τῶν Τεμπῶν ἔκοψε τὸ νῆμα τῆς ζωῆς 57 ἀνθρώπων (στὴν πλειοψηφία τους νέων) καὶ ἄνοιξε συγχρόνως ἕνα βαθὺ τραῦμα στὴν κοινωνία σὲ πανελλήνια κλίμακα.

Στὴν κρίσιμη πρώτη ὥρα μετὰ τὸ φοβερὸ δυστύχημα τρεῖς τουλάχιστον νέοι, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους, πῆραν τὴν πρωτοβουλία νὰ μεταφέρουν ἀρκετοὺς τραυματίες ἔξω ἀπὸ τὸ τραῖνο τοῦ θανάτου. Ἡ συγκινητικὴ προθυμία τους ἔγινε αἰσθητὴ στὰ σωστικὰ συνεργεῖα ὡς μία ἀναλαμπὴ ἀνθρωπιᾶς καὶ αὐθόρμητης θυσιαστικῆς ἀγάπης.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ἱερώνυμος, ὡς ἐπιτόπιος ποιμενάρχης, ἔσπευσε νὰ μεταβεῖ στὸν τόπο του τραγικοῦ δυστυχήματος, ἀλλὰ καὶ στὰ νοσοκομεῖα τῆς πόλεως γιὰ νὰ συμπαρασταθεῖ στοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων ποικιλοτρόπως. Παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς σχετικὲς δηλώσεις του: «Σὲ κάθε περίπτωση νὰ πῶ ἕνα μεγάλο “εὐχαριστῶ” στοὺς Λαρισαίους μου, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ σταθοῦν σὲ οὐρὲς στὰ κέντρα αἱμοδοσίας, στὸ κέντρο αἱμοδοσίας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου καὶ στὸ κέντρο αἱμοδοσίας τοῦ Πανεπιστημιακοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν κεντρικὴ πλατεία ποὺ εἶναι οἱ κινητὲς μονάδες αἱμοδοσίας, καὶ προσέφεραν αἷμα, ἔτσι ὥστε στὴν περιοχή μας νὰ εἴμαστε τώρα αὐτάρκεις» («ope.gr» 1-3-2023).

Ἡ συγκινητικὴ προθυμία γιὰ ἔκτακτη αἱμοδοσία, τὴν ὁποία ἔδειξαν νέοι κυρίως ἄνθρωποι καὶ σὲ ἄλλες μεγάλες πόλεις τῆς Πατρίδας μας, ὑπογραμμίζεται ἀπὸ τὴν κα Ἀθηνᾶ Μούγιου, διευθύντρια ΕΣΥ καὶ ὑπεύθυνη στὸ «Κέντρο Αἵματος» τοῦ Π.Γ.Ν. Πατρῶν: «Σὲ μία ἡμέρα ἔδωσαν αἷμα 250 ἐθελοντές. Εἶναι πολλὰ ποὺ μᾶς κάνουν ἐντύπωση, γιατὶ συμβαίνουν πρώτη φορά. Εἶναι ἡ μαζικὴ προσ­έλευση νέων ἀνθρώπων ποὺ ἔρχονται αὐ­θόρμητα νὰ δώσουν αἷμα γιὰ πρώτη φορά. Μᾶς κάνει ἐντύπωση ἡ ἐπιμονή τους, ἔστω καὶ ἂν ξέρουν ὅτι θὰ περιμένουν ἀκόμα καὶ δύο ὧρες, ἀλλὰ καὶ ἡ χαρά τους ὅταν ὁλοκληρώνεται ἡ διαδικασία χωρὶς πρόβλημα. Οἱ περισσότεροι εἶναι ἀπὸ 18 ἕως 30 ἐτῶν» («Ἐκκλησιολόγος» 4-3-2023).

Μέσα στὸ δυσπερίγραπτο ἐθνικὸ πένθος γιὰ τὴν τραγωδία τῶν Τεμπῶν, πέρα ἀπὸ τὸν θρῆνο καὶ τὸ πένθος, ἂς ὑψώσουμε τὴν καρδιά μας πρὸς τὸν παντοκράτορα Κύριό μας μὲ δοξολογητικὴ διάθεση, διότι Αὐτὸς ἐνέπνευσε τὶς ἀξιοθαύμαστες πράξεις ἀγάπης πρὸς τοὺς πάσχοντες ἀδελφούς μας μὲ πολλοὺς τρόπους. Οἱ αὐθόρμητες ἐκδηλώσεις συμπαραστάσεως πολλῶν συμπατριωτῶν μας καὶ μάλιστα νέων μᾶς δίνουν τὸ δικαίωμα νὰ αἰσιοδοξοῦμε γιὰ τὸ μέλλον τῆς Πατρίδας μας.