Ὁμιλίες Ἀττικῆς 12/3/2023

Τήν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3/2023
στά ἐξῆς Τμήματα τῆς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
θά γίνουν οἱ ἀκόλουθες ὁμιλίες:

TMHMA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΡΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΘΕΜΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Μ. Σπηλαίου 4 5.00 μ.μ. κ. Χρῆστος Χρυσανθόπουλος, Θεολόγος Τί εἶναι ἡ προσευχή ;
ΔΑΦΝΗΣ Χίου32 5.00 μ.μ. κ. Ἠλίας Νικολάρας, Θεολόγος Νηστεύω. Γιατί καί πῶς ;
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Π. Ράλλη 182 & Παράσχου 5.00 μ.μ. κ. Ἀβραάμ Κοκάλης, Θεολόγος Δῶσε μου Κύριε κατάνυξη !
ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ἀθηνᾶς 28 5.00 μ.μ. κ. Ἀνδρέας Παπαδόπουλος, Θεολόγος «Θησαυροφυλάκιον ἀρετῶν»
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αἰμ. Βεάκη 30 5.00 μ.μ. κ. Κωνσταντῖνος Σαββίδης, Θεολόγος «Δριμύς ὁ χειμών… ἀλλά γλυκύς ὁ Παράδεισος» (Ἅγιοι 40 μάρτυρες)