Ἡ Ὀρθοδοξία εἰς «πάντα τὰ ἔθνη»

Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καθιστᾶ ἐπίκαιρο κάθε χρόνο τὸ μεγάλο ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς εἰς «πάντα τὰ ἔθνη», τὸ ὁποῖο ἐπιμελοῦνται μὲ ἐπίπονες προσπάθειες οἱ Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ σὲ πάμπολλα κράτη τῆς οἰκουμένης. Ἀνάμεσα στὶς ποικίλες σχετικὲς εἰδήσεις ποὺ ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, παραθέτουμε μία πρόσ­φατη, ἀρκετὰ ἐντυπωσιακή:

«Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας κ. Ἀγαθόνι­κος, πλαισιούμενος ἀπὸ κληρικοὺς τῆς Ἐ­πι­σκοπῆς, τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀρούσας τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου 12 Φεβρουαρίου 2023. Μέσα σὲ χαρμόσυνο κλίμα, μετὰ τὴν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε τὸ Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως δύο κατηχουμένων ἰθαγενῶν. Ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο μάλιστα ἦταν πρώην προτεστάντης πάστορας, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἄκουσε γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ζήτησε νὰ κατη­χηθεῖ καὶ νὰ λάβει τὸ Ἅγιο Βάπτισμα. Οἱ νεοφώτιστοι ἔλαβαν τὰ ὀνόματα Ἀγάθων καὶ Νεκτάριος» («ekklisiaonline.gr» 14-2-2023).

Πολλὰ παρόμοια καὶ συγκλονιστικὰ περιστατικὰ διηγοῦνται οἱ Ἕλληνες κυρίως ἱεραπόστολοι, οἱ ὁποῖοι μέσα σὲ ἀντίξοες συνθῆκες καὶ ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια πασχίζουν νὰ διαδώσουν τὸ σωτήριο Φῶς τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως στοὺς λαοὺς τῆς γῆς «τοὺς καθημένους ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου» (Ματθ. δ΄ 16). Ἕνα σημαντικὸ ἀριθμὸ παρόμοιων αὐθεντικῶν περιστατι­κῶν ἀπὸ τὸν «ἀγρὸ» τῆς Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀφρικὴ ἔχει καταγράψει ὁ μακαρι­στὸς Μητροπολίτης Πενταπόλεως κυρὸς Ἰγνάτιος (Μαδενλίδης) στὴ διάρκεια τῆς μακροχρόνιας θητείας του στὴν κεντρικὴ Ἀφρική (βλ. «Ἐκεῖ ποὺ μὲ ἔστειλε ὁ Θεός», ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθήνα 20202). Ὁ ἴδιος ὡς ἱεραπόστολος εἶχε διαπιστώσει τὴ ραγδαία ἐξάπλωση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ «Μαύρη ἤπειρο», ποὺ ὀφείλεται στὶς πρεσβεῖες τοῦ θαυματουργοῦ ἁγίου Νεκταρίου μετὰ τὴν αἴτηση συγγνώμης ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας (τὸ ἔτος 1998) γιὰ τὴν κατάφωρη ἀδικία ποὺ εἶχε γίνει σὲ βάρος του στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα.

Τὸ δικό μας χρέος εἶναι νὰ προσευχόμαστε θερμὰ γιὰ τὴν εὐόδωση τῶν ἔργων τῆς Ἱεραποστολῆς, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνισχύουμε μὲ κάθε τρόπο τὶς θεάρεστες αὐτὲς προσπάθειες πρὸς δόξαν Θεοῦ.