Περιοδικό «Ἡ Δράση μας» – Ἰανουάριος 2023

EXOFYLLA - ian23print.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ὑπάρχει ἐλπίδα
 • Ἀνασκόπηση 2022
 • Ἄννα Μελᾶ-Παπαδοπούλου
 • Μαθήματα ἀπό τούς δρόμους τῆς Ἀθήνας
 • Πάνω στόν τοῖχο
 • Προσδοκώντας τή «μοναδικότητα»
 • Ὅλα γιά τήν Ἑλλάδα
 • Τό πέμπτο βάπτισμα
 • Ἡ «ἐπιτομή» τῆς ἀποτυχίας
 • Λύχνοι στά σκότη (Β΄)
 • Ἀγάπη καί μίσος
 • Ἡ ὐποκρισία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας
 • Φοιτητικά δρώμενα
 • Γιά νά μήν ξεχνᾶμε
 • Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Πέρσης
 • Ἀπόψεις καί σκέψεις