Ὁ σιωπηλὸς διάκονος τοῦ μυστηρίου – Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 24 Δεκεμβρίου 2023

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 24 Δεκεμβρίου 2023, Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. α΄ 1-25) Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ ...
Περισσότερα

1 2 3 4 31