Χιλιάδες πιστοὶ στὸ προσκύνημα τῆς Ἁγίας Ζώνης

Χιλιάδες πιστοὶ ἀνέμεναν ὑπομονετικὰ στὶς οὐρὲς ἔξω ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸν Πειραιᾶ, προκειμένου νὰ προσκυνήσουν τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παν­αγίας. Πολλὰ Μ.Μ.Ε. ἀναφέρθηκαν στὴν τεράστια προσέλευση τοῦ κόσμου καὶ σημείωσαν ὅτι τὴν Κυριακὴ 13 Νοεμβρίου ὁ μέσος ὅρος ἀναμο­νῆς τῶν πιστῶν ποὺ στέκονταν στὴν οὐρὰ γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας, ἔφθανε στὶς τρεῖς ὧρες.

«Ὁ Πειραιὰς ἔζησε ἱστορικὲς στιγμὲς καὶ πλέον, ἐκτὸς ἀπὸ Παναγιοσκέπαστος, εἶναι καὶ Παναγιοβάδιστος», τόνισε ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ σὲ σχετικὴ ὁμιλία του. Ὁ δὲ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου π. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖ­­ος παρατηροῦσε τὴ συρροὴ τοῦ κόσμου, ὑπογράμμισε ὅτι ἔβλεπε «τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἔρχονται μὲ σκυθρωπὸ πρόσωπο καὶ νὰ φεύγουν πεπληρωμένοι, μαζὶ μὲ τὴ χάρη ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο».

Σὲ πεῖσμα λοιπὸν ὅλων αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει χάσει τὴν πίστη του, τὸ προσκύνημα τῆς Ἁγίας Ζώνης στὸν Πειραιᾶ, ἀλλὰ καὶ ἡ συμμετοχή του σὲ τόσα ἄλλα ἱερὰ προσ­κυνήματα καὶ λατρευτικὲς ἀκολουθίες φανερώνουν περίτρα­­να ὅτι ὁ λαός μας στή μεγάλη του πλειονότητα πιστεύ­ει· καὶ ὅτι στὶς δύσκολες στιγμὲς καταφεύγει μὲ πίστη στὸν Θεό, στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ στοὺς Ἁγίους του. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ χιλιάδες πιστοὶ ποὺ περίμεναν καρτερικὰ στή σειρὰ γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Ἁγία Ζώ­νη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ ἐναποθέτουν τὶς ἐλπίδες τους καὶ τὴ ζωή τους στὸν Θεό.

Κάποιοι πολέμιοι τῆς πίστεως βέβαια δια­τυμπάνιζαν ὅτι, μετὰ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας, ἄδειασαν οἱ ἐκκλησίες. Καὶ περίμεναν τὸ φαινόμενο αὐτὸ νὰ συνεχισθεῖ. Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ὅμως ἐπιστρέφει στὶς ἐκκλησίες. Καὶ ὅσο περνᾶ ὁ καιρός, τόσο περισσότερο θὰ καταφεύγει στὴ Χάρι καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγίων. Διότι ἡ πίστη στὸν Θεὸ δὲν ξεριζώνεται τόσο εὔκολα ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων!

Γι’ αὐτὸ ἔχουν ἐξαγριωθεῖ τόσο πολὺ οἱ πολέμιοι τῆς Ἐκ­κλη­σίας καὶ τὴ λοιδοροῦν. Ὅλοι αὐτοὶ ὅμως σύντομα θὰ χαθοῦν, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μας θὰ βγαίνει πάντα νικήτρια στοὺς αἰῶνες! Διότι δὲν εἶναι ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισμός· εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας μέσα στοὺς αἰῶνες, ὁ Ὁποῖος «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. ς΄ 2). Ἀρκεῖ ἡ συρροὴ αὐτὴ τοῦ κόσμου πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ γενικότερα ἡ ἐπιστροφὴ τῶν πιστῶν στοὺς ἱεροὺς ναούς μας νὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἀληθινή μετάνοια· γιὰ νὰ ἔχει οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα καὶ νὰ ἑλκύσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ σώσει ὁ Θεὸς τὴν πατρίδα μας ἀπὸ τὰ ἐπερχόμενα δεινὰ τῆς σύγχρονης ἀποστασίας μας.