Πρός τή ΝΙΚΗ – Νοέμβριος 2022

EXOFYLLA - ptn-11-22.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – Ἀφιέρωμα στούς Ἁγίους τῆς Μικρασίας

 • Ἅγιοι τῆς Μικρασίας
 • Ἀκόμη καί ἡ σκόνη του δίνει ἀγάπη
 • Ἡ πρώτη Μεγαλομάρτυς στή Μικρά Ἀσία
 • «Ἀναζητῆστε τόν Πολύκαρπο!»
 • ΣΠΛΑΧΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ – Κυριακή Η΄ Λουκᾶ
 • «Τόν εἶδα μέ τά μάτια μου»
 • Στή μνήμη τῶν Ἀγίων Μικρασιατῶν ἐθνοϊερομαρτύρων
 • Οἱ Ἅγιοι Μικρασιάτες Νεομάρτυρες καί Ἐθνομάρτυρες
 • Ἡ γῆ τῶν κρυμμένων προσευχῶν
 • Τό ἁγίασμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στή Σεβάστεια
 • Πρόσφυγες στήν πατρίδα…
 • Τί θά ἔλεγες γιά λίγες αἰσιόδοξες σκέψεις;
 • Τό λευκό στρατιωτάκι
 • Ἐσεῖς κι ἐγώ
 • Παιχνίδια – Δραστηριότητες
 • Συνταγή
 • Ποιός εἶπε «Φύγε»;