100 ἑκατομμύρια ἐκτοπισμένοι!

«Αὐξάνεται κάθε χρόνο ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀναγκάζονται νὰ ἐγκατα­λείψουν τὶς πατρίδες καὶ τὰ σπίτια τους, ἐξαιτίας τῶν πολέμων, τῶν διώξεων καὶ τῆς παραβίασης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σὲ πολλὰ σημεῖα σὲ ὅλο τὸν πλανήτη.

Μέχρι τὰ τέλη τοῦ 2021 οἱ ἐκτοπισμένοι τοῦ πλανήτη ἔφταναν τὰ 89,3 ἑκατομμύρια, σημειώνοντας αὔξηση 8% σὲ σχέση μὲ τὴ μόλις προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα μὲ τὴν ἐτήσια ἔκθεση (…) τῆς Ὕπατης Ἀρμοστείας τοῦ ΟΗΕ γιὰ τοὺς πρόσφυγες. Οἱ ἄνθρωποι μάλιστα ποὺ βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὰ σπίτια τους τὸ 2021 εἶναι διπλάσιοι ἀπὸ τοὺς ἐκτοπισμένους ποὺ καταγράφον­ταν 10 χρόνια πρίν».

Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκτοπισμένων ὄχι μόνο δὲν μειώνεται, ἀλλὰ αὐξάνεται ἁλματω­δῶς, ξεπερνώντας πλέον τὰ 100 ἑκατομμύρια. Συγκεκριμένα μέσα στὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2022, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συνεχιζόμενες συγ­κρούσεις στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ στὴν Ἀφρική, ἔχουμε τὴν παρατεινόμενη πολεμικὴ σύρραξη «στὴν Οὐκρανία, ἡ ὁποία προκάλεσε τὴ μετακίνηση 7 ἑκατομμυρίων Οὐκρανῶν ἀπὸ τὶς ἑστίες τους σὲ ἄλλες περιοχὲς ἐντὸς τῆς Οὐκρανίας, ἐνῶ 6 ἑκατομμύρια Οὐκρανοὶ πρόσφυγες ἔχουν μετακινηθεῖ σὲ ἄλλες χῶρες». Ἑπομένως σὲ μία δεκαετία διπλασιάσθηκε ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν προσφύγων σὲ παγκόσμια κλίμακα. «Εἶναι δὲ σημαντικὸ ὅτι, ἐνῶ τὰ παιδιὰ ἀποτελοῦν τὸ 30% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, τὸ 42% τῶν ἐκτοπισμένων εἶναι παιδιά».

Προξενεῖ ἐντύπωση τὸ ψυχρὸ σχόλιο ποὺ ἔκανε γιὰ τὴ θλιβερὴ αὐτὴ ἐξέλιξη ὁ ὕπατος ἁρμοστὴς τοῦ ΟΗΕ γιὰ τοὺς πρόσ­φυγες κ. Φίλιππος Γκράντι: «Εἴτε θὰ πρέπει ἡ διεθνὴς κοινότητα νὰ συνεργαστεῖ καὶ νὰ ἀναλάβει δράση μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἀνθρώπινη τραγωδία, ἐπιλύοντας τὶς συγκρούσεις καὶ βρίσκοντας βιώσιμες λύσεις, εἴτε ἡ τρομακτικὴ αὐτὴ ἀνοδικὴ τάση θὰ συνεχιστεῖ» («Ἡ Καθημερινὴ» 16-6-2022).

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἐξοργίζει κάθε ἀ­προ­κατάληπτο ἄνθρωπο, εἶναι ἡ οὐσιαστικὴ ἀδιαφορία καὶ ἡ ἀναλγησία τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν τῆς γῆς γιὰ τὶς τραγικὲς συν­έπειες τῶν πολεμικῶν συρράξεων ποὺ ξεκληρίζουν ὁλόκληρους λαούς, δεδομένου ὅτι τὰ στυγνὰ συμφέροντά τους ἐκκολάπτουν τὸν ὄλεθρο καὶ τὸν ἀφανισμὸ πολλῶν ἀθώων ὑπάρξεων. Βέβαια ὅλα τὰ δεινὰ ποὺ ἐπισωρεύονται ἀπὸ «τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου» σὲ βάρος τῶν μικρότερων καὶ ἀσθενέστερων, εἶναι ἀποτελέσματα τῆς διαχρονικῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸν αἰώνιο νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἡ λύση λοιπὸν καὶ στὸ ἀπάνθρωπο διεθνὲς πρόβλημα τῶν προσφύγων δὲν μπορεῖ νὰ προκύψει παρὰ μόνο μὲ τὴν ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ ἁγίου Θεοῦ: «Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἡσ. κς΄ 9)!