«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2263 ~ 15-4-2022

EXOFYLLA - sotir-2263.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Ἐσταυρώθης δι᾿ ἐμὲ» 169
Η ὑποδοχὴ τοῦ βασιλέως 171
Ἡ γνώση τῶν ἀθανάτων 173
Διάλεξαν τὸν κακοῦργο 175
Ἔσχατοι καιροί (β΄) 177
Ἡ ἀποστασία 177
Τὸ θαῦμα τῶν Μυστηρίων 179
ΑΠΟΨΕΙΣ & ΚΡΙΣΕΙΣ 180
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ! 183
Ὁ ἅγιος μάρτυς Λεωνίδας 185
«Ἡ δόξα μου» 187
Ἔλαμπε… 189
Μέγα Σάββατο τὸ εὐλογημένο 191