Εὐτυχῶς ἡ ἐλπίδα δὲν ἔχει χαθεῖ

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ἑστία» (29-1-2022) παραθέτουμε τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα: «Ὁ Νῖκος Σκουρῆς εἶναι κάτοχος ἑνὸς εἰ­δικὰ διαμορφωμένου ὀχήμα­τος 4×4 ποὺ τὴν περασμένη Δευτέρα (σ.σ. πρόκειται γιὰ τὴ Δευτέρα 24-1-2022, ὅταν ἡ Ἀττι­κὴ εἶχε ἀποκλεισθεῖ ἀπὸ τὴ σφοδρὴ χιονόπτωση) ἐκινεῖτο στὴ Λεω­φόρο Πεντέλης. Ξαφνικὰ βλέπει ἕναν ἄν­δρα νὰ τρέχει πρὸς τὴν Ἀττικὴ Ὁδὸ καὶ τὸν ρώτησε τί συνέβη. Ἐκεῖνος τοῦ εἶπε ὅτι ὁ 5 μηνῶν υἱός του εἶχε ἐγκλωβισθεῖ μέσα σὲ αὐτοκίνητο καὶ κινδύνευε. Προθυμοποιήθηκε νὰ τὸν μεταφέρει στὴν Ἀτ­τικὴ Ὁδό, ὅμως μόλις ἔφθασαν ἐκεῖ, κατάλαβαν ὅτι αὐτὸ ἦταν ἀδύνατον. Ἑκα­τοντάδες αὐτοκίνητα ἦσαν ἀκινητοποιημένα χωρὶς νὰ φέρουν ἁλυσίδες. Δὲν τὸ ἔβαλε κάτω, καὶ μὲ τὸ πανίσχυρο αὐτοκίνητό του ἄρχισε εἴτε νὰ μετακινεῖ εἴτε νὰ σπρώχνει πρὸς τὴν ἔξοδο τὰ ἐγκλωβισμένα αὐτοκίνητα. Ὁ κ. Σκουρῆς ὑπολογίζει ὅτι ἀπεγκλώβισε περίπου 200 ὀχήματα!»

Ὁ ἀρθρογράφος ἀναφέρει καὶ ἄλλα συγ­κινητικὰ περιστατικά, ὅπως ἐκεῖνο μὲ τὸν ἀστυνομικό, ὁ ὁποῖος μέσα στὴ χιονοθύελ­λα μετέφερε στὴν πλάτη του ἕνα κοριτσά­κι ποὺ χρειαζόταν νοσοκομεῖο, προκειμένου νὰ τὸ βγάλει ἔξω ἀπὸ τὴν ἀποκλεισμένη Ἀττικὴ Ὁδό· καθὼς καὶ τῶν ἐθελοντῶν τοῦ «Χαμόγελου τοῦ Παιδιοῦ», ποὺ βοήθησαν ἐγκλωβισμένη στὸ αὐτοκίνητό της μητέρα μὲ τὸ ἄρρωστο παιδί της νὰ φθάσουν τελικὰ μὲ ἀσφάλεια στὸ σπίτι τους. Καὶ βέβαια τὶς συγκινητικὲς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες τῶν στρατιωτικῶν ποὺ μὲ φτυάρια καὶ κασμάδες ἔσκαβαν στὰ χιόνια γιὰ νὰ ἀπεγκλωβίσουν ἀκινητοποιημένα ὀχήματα.

Ὁπωσδήποτε ὅλα τὰ παραπάνω εἶναι ἐνδείξεις τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ ἀν­θρωπιᾶς ποὺ χαρακτηρίζει τὸν κάθε ὑγιῶς σκεπτόμενο καὶ πολιτευόμενο ἄνθρωπο. Ἰδιαιτέρως ὅμως τὸν Ἕλληνα, μάλιστα σὲ ἔκτακτες, δύσκολες συν­θῆκες. Εἶναι μέσα στὴν ἑλληνικὴ ψυχὴ ὁ ἀλτρουϊσμός, ἡ διάθεση βοήθειας καὶ ἐνισχύσεως ὅσων βρίσκονται κάτω ἀπὸ δυσμενεῖς συνθῆκες. Αὐτὸ ὀφείλεται στὴν παράδοσή μας, ποὺ σύγ­κειται ἀφενὸς μὲν ἀπὸ τὴν πανάρχαια εὐγένεια τῆς φυλῆς μας, τὸ ἑλληνικὸ «φιλότιμο», ἀφετέρου δὲ καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν καλλιέργεια τοῦ πνεύματος καὶ τὴν ἀνώτερη παιδεία ποὺ δέχθηκε τὸ ἔθνος αὐτὸ μέσα ἀπὸ τὰ νάματα τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Αὐτὰ τὰ δύο ἂν συνεχίσουν νὰ παρέχονται στὴ νέα γενιὰ ἀνόθευτα, καθαρά, γνήσια, μποροῦμε νὰ τρέφουμε μεγάλες ἐλπίδες γιὰ τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου.