«Φῶς μέγα» ἀνατέλλει στὴν Τουρκία

Μὲ πολλὴ συγκίνηση καὶ χαρὰ πληροφορηθήκαμε τὸ γεγονὸς ποὺ ἔλαβε χώρα κατὰ τὴν τελετὴ καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ὅπως δηλαδὴ συμβαίνει συνήθως τὰ τελευταῖα χρόνια, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖ­ος, περιστοιχούμενος ἐφέτος ἀπὸ μεγάλο πλῆθος λαοῦ, ποὺ εἶχε ἀφιχθεῖ καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἔριξε τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὶς ἀκτὲς τοῦ Κερατίου κόλπου γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Θεο­φα­νίων. Ἕνδεκα κολυμβητὲς βούτηξαν γιὰ νὰ τὸν πιάσουν. Κι αὐτὸς ποὺ τὸ κατόρθωσε, ἦταν ἕνας νεαρὸς Τοῦρκος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη κατὰ τὸ παρελθὸν διάστημα βαπτισθεῖ Χριστιανός. Ὁ 36χρονος Βίκτωρ (τὸ νέο χρι­στιανικὸ ὄνομά του), μόλις ἔπιασε τὸν Τίμιο Σταυρό, τὸν σήκωσε ψηλὰ θριαμβευ­τι­κά, ἔπειτα τὸν ἔφερε σφιχτὰ στὰ χείλη του καὶ τὸν προσκύνησε μὲ εὐλάβεια, ἐνῶ στὴ συνέχεια τὸν ἔδωσε νὰ τὸν προσκυνήσουν καὶ οἱ ὑπόλοιποι (Ἕλληνες) κολυμβητές. Ὁ ἴδιος ἔπειτα σὲ Ἑλληνίδα δημοσιογράφο τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ (Open TV) δήλωσε ὅτι εἶναι πολὺ χαρούμενος γι᾿ αὐτὸ ποὺ κατόρθωσε καὶ ὅτι αἰσθάνεται περήφανος ποὺ εἶναι πλέον Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Σὲ σχετικὴ μά­λιστα ἐρώτηση τῆς δημοσιογράφου γιὰ τὴν ἀπόφασή του νὰ ἀφήσει τὴ μουσουλμανικὴ θρησκεία καὶ νὰ μεταστραφεῖ στὸν Χριστιανισμό, δήλωσε χαρακτηριστικὰ τὰ ἑξῆς: «Αὐτὴ τὴν πίστη τὴν αἰσθάνθηκα πιὸ κοντὰ σὲ μένα. Ἀποφάσισα νὰ ἐπιλέξω αὐτὴ τὴ θρησκεία, γιατὶ εἶναι μία θρησκεία συμβατὴ μὲ τὸ χῶμα αὐτοῦ τοῦ τόπου. Αὐτὴ ἡ πίστη ἔχει μία πολὺ βαθιὰ ριζωμένη ἱστορία…»

Μποροῦμε νὰ ἐννοήσουμε πόσο μεγάλη ση­μασία λαμβάνουν τὰ λόγια αὐτὰ εἰπωμένα ἀπὸ στόμα Τούρκου. Τὸ ἀκόμα πιὸ σημαν­τικὸ εἶναι ἡ διαβεβαίωση τῆς δημοσιογράφου πώς, σύμφωνα μὲ ἔγκυρες πηγές, συνεχεῖς εἶναι οἱ βαπτίσεις γηγενοῦς πληθυσμοῦ ποὺ ἐπιτελοῦνται σὲ χωριὰ τῆς Τουρκίας. Τόσο, ὥστε νὰ ἐμφανίζεται πλέον ἕνα ἀντίστροφο φαινόμενο μὲ ἐκεῖνο τοῦ ἐξισλαμισμοῦ τῶν Ρωμιῶν στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας: ἕνας ἐκχριστιανισμὸς τῶν Τούρκων.

Ἡ ἴδια ἡ δημοσιογράφος μὲ ἔκδηλη τὴ συγ­κίνηση ἀνέφερε ὅλα αὐτὰ σὲ κεντρικὸ δελτίο εἰδήσεων τοῦ ἐν λόγῳ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ. Ὁπωσδήποτε ρίγη ­συγκινήσεως προκαλοῦνται καὶ σὲ ὅλους ἐμᾶς ποὺ ἀκοῦμε αὐτὲς τὶς συνταρακτικὲς εἰδήσεις, οἱ ὁποῖες μᾶς κάνουν νὰ ἐπαναφέρουμε στὴ μνήμη μας λόγια τοῦ πατρο-Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ τοῦ σύγχρονού μας ἁγίου Παϊσίου, ποὺ μίλησαν γιὰ τὸ «ποθούμενο» καὶ τὸν ἐκχριστιανισμὸ τῆς Τουρκίας.

Τὸ «μέγα φῶς τῶν ἐν σκότει καθημένων» (βλ. Ἡσ. θ΄ 2, Ματθ. δ΄ 16) ἤδη ἀρχίζει νὰ ἀνατέλλει καὶ στὴ γείτονα. «Ἄμποτε!» ἀναφωνοῦμε μὲ πόθο καὶ ζέουσα προσδοκία…