Ἐθνικὸ σχέδιο στηρίξεως τῆς οἰκογένειας

Ἡ εἴδηση ποὺ τελευταῖα δημοσιεύθηκε στὰ ΜΜΕ εἶναι ὁπωσδήποτε πολὺ ἐνθαρρυντική:
«Ἐθνικὸ σχέδιο δράσης, μὲ ρηξικέλευθα, ὁριζόντια μέτρα δεκαετοῦς διάρκειας προετοιμάζει ἡ κυβέρνηση, στὴν προσ­πάθεια ἀναχαίτισης τοῦ ἐφιάλτη τῆς ἐθνι­κῆς συρρίκνωσης. Κι ἐνῶ τὸ πρόβλημα τοῦ δημογραφικοῦ εἶναι λίγο – πολὺ γνωστό, οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ προέδρου τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀθανασίου Θανόπουλου πὼς ἡ ἀπογραφὴ τοῦ 2021 ἀναμένεται νὰ καταγράψει σημαντικὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ, ἐπιταχύνουν τὶς ἐξελίξεις. (…) Ὁδηγὸς γιὰ τὸ ἐθνικὸ σχέδιο θὰ εἶναι ἡ ἔκθεση τῆς διακομματικῆς κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ δημογραφικό, καθὼς τὸ ὑπουργεῖο (ἐνν. Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων) ἐπιθυμεῖ νὰ καταλήξει σὲ μέτρα κοινῆς ἀποδοχῆς ποὺ θὰ εἶναι σταθερὰ καὶ δὲν θὰ τροποποιοῦνται ἀπὸ κυβέρνηση σὲ κυβέρνηση» («Realnews» 17-10-2021).

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, τὸ ἐθνικὸ σχέ­διο δράσεως περιλαμβάνει μέτρα στη­­­­ρίξεως τῆς οίκογένειας, μεταξὺ τῶν ὁ­ποί­ων παροχὴ δωρεὰν κατοικίας σὲ νέα ζευγάρια προκειμένου νὰ δημιουργήσουν οἰ­­κο­γένεια, καθὼς καὶ εἰδικὲς φοροαπαλλαγὲς γιὰ κάθε νέο παιδὶ ποὺ θὰ γεννιέται. Ἐπίσης εἰδικὸ οἰκονομικὸ βοήθημα ὡς ὤθηση στὰ νέα ζευγάρια νὰ ἀποκτήσουν περισσότερα παιδιά, ἰδίως μάλιστα σὲ περίπτωση σύντομης χρονικῆς ἀποστάσεως ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ προηγούμενου παιδιοῦ. Ἐπιπλέον σχεδιάζεται πακέτο εἰδικῶν φορολογικῶν κινήτρων γιὰ τὸν ἐπαναπατρισμὸ τῶν νέων Ἑλλήνων ἐπιστημόνων ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια κατὰ συρροὴν ἐγκαταλείπουν τὴ χώρα ἀνα­ζητώντας καλύτερες συνθῆκες διαβιώσεως στὸ ἐξωτερικό. Καὶ ἄλλα εἰδικότερα μέτρα, ποὺ καλύπτουν διάφορους τομεῖς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, συμπεριλαμβάνον­ται στὸ ἐθνικὸ σχέδιο στηρίξεως τῆς οἰκογένειας.

Ὁπωσδήποτε τὸ σχέδιο αὐτὸ ποὺ ἐκ­πονεῖ ἡ κυβέρνηση, ἂν καὶ καθυστερημένα, εἶναι πολὺ ἐνθαρρυντικὸ γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τῆς ὁλοένα αὐξανόμενης γηράνσεως τοῦ πληθυσμοῦ. Ὅμως δὲν ἀρκοῦν μόνο τέτοια μέτρα, οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά. Πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι ὁ πυρήνας τοῦ προβλήματος εἶναι πρωτίστως ἠθικὸς καὶ πνευματικός, καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ στηρίζεται νομοθετικὰ ἡ διαστροφικὴ τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας ὁμοφυλοφιλία καὶ ἐπιπλέον νὰ διδάσκεται στὰ σχολεῖα ὡς ἐναλλακτικὴ μορφὴ οἰκογένειας κι ἔπειτα νὰ ἀναζητοῦνται μέτρα στηρίξεως τῆς οἰκογένειας. Ποιᾶς οἰκογένειας; Τῆς ἀνύπαρκτης; Τῆς διαλυμένης; Τῆς διεστραμμένης; Ἡ πνευματικὴ θωράκιση τῶν νέων μὲ τὰ θέσμια τῆς Πίστεώς μας καὶ τῆς ἐθνικῆς μας παραδόσεως ἀποτελεῖ τὴν πιὸ ἐπείγουσα ἀνάγκη. Αὐτὴ θὰ σταθεῖ ἡ ἀρραγὴς βάση δημιουργίας ὑγιῶν οἰκογενειῶν καὶ προόδου τοῦ ἔθνους μας.