Πόλεμος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας

Ἡ αἰωνόβια ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα ποὺ φέρει τὸν ἱστορικὸ τίτλο «Ἡ Καθημερινὴ» θέλει ἀσφαλῶς νὰ θεωρεῖται «ἔγκυρη» καὶ νὰ ἀπολαμβάνει τὴν ἐκτίμηση τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ. Ὅμως τὸν τελευταῖο καιρὸ παρουσιάζει συχνὰ δείγματα ἀσέβειας πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μὲ τὴ χρήση τῆς γελοιογραφίας. Πιὸ συγκεκριμένα, στὴ διάρκεια μίας μόνο ἑβδομάδας δημοσίευσε ἕξι (6) γελοιο­γραφίες ποὺ σχετίζονταν μὲ τὴν Ἐκκλησία (7, 9, 10 καὶ 12-11-2021).

Μπορεῖ βέβαια κάποιος νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι μετὰ τὴν τροποποίηση τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα τῆς χώρας μας τὸ ἔτος 2019 ἡ «κακόβουλη βλασφημία» δὲν εἶναι πλέον ποινικὸ ἀδίκημα. Ἡ κατάργηση μάλιστα τῶν ἄρθρων 198 καὶ 199 περὶ βλασφημίας ἔγινε ἔπειτα ἀπὸ παρέμβαση τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΟΗΕ «γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῶν φυλετικῶν διακρίσεων» (CERD) τὸ 2016.

Ὅμως τὸ ὅτι διακωμωδοῦνται ἀσύστο­λα τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς μητέρας μας Ἐκ­κλησίας δὲν εἶναι παρωνυχίδα. Εἶναι βάναυση προσβολὴ στὸ θρησκευτικὸ συν­αίσθημα τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ γι᾿ αὐτὸ τελείως ἀπαράδεκτη. Προσβάλλεται ἀκόμη καὶ ἡ νοημοσύνη τῶν συμπατριωτῶν μας ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις ἀσέβειας τόσο τῆς συγκεκριμένης ἐφημερίδας, ὅσο καὶ γενικότερα τῶν ΜΜΕ στὴν πατρίδα μας, ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῶν λειτουργῶν της. Ἀπαιτοῦμε λοιπὸν τὸν στοιχειώδη σεβασμὸ τῶν πιστευμάτων τοῦ λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος κάποια ἡμέρα θὰ ξυπνήσει ἀπὸ τὸν πνευματικό του ὕπνο γιὰ νὰ δώσει ἠχηρὴ τὴν ἀπάντησή του στοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας.