«Σημεῖον ἀντιλεγόμενον» ἡ θεία Κοινωνία

Ἡ ρήση τοῦ δικαίου πρεσβύτου Συμεὼν γιὰ τὸ θεῖο Βρέφος ποὺ ἐναγκαλιζόταν, ὅτι Αὐτὸς ἐπρόκειτο νὰ καταστεῖ «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους καὶ ὅτι ἀπέν­αντί Του θὰ ἀποκαλύπτονταν «πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί», βρίσκει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν ἐπαλήθευσή της στὸν σάλο ποὺ ἔχει τελευταῖα δημιουργηθεῖ γύρω ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ τοὺς πιθανοὺς τρόπους μεταδόσεώς του.

Ὁ λόγος περὶ θείας Κοινωνίας. Πρὶν ἀπὸ χρόνια βουλευτὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι ἡ μετάδοσή της πρέπει νὰ γίνεται μὲ κουταλάκια μιᾶς χρήσεως γιὰ τὸν κίνδυνο μεταδόσεως μολυσματικῶν ἀσθενειῶν. Βέβαια εἶχε λάβει τότε τὴν ἁρμόζουσα ἀπάντηση, ἀλλὰ τὸ θέμα ἐπανέρχεται καὶ τώρα, μὲ μεγαλύτερη μάλιστα ἔκταση καὶ ἔνταση, λόγῳ τῆς ἐπικινδυνότητος τοῦ συγκεκριμένου ἰοῦ καὶ τῆς εὔκολης μεταδόσεώς του.

Ἀπὸ τὶς πολλὲς σχετικὲς παρεμβάσεις ξεχωρίζουμε ἐνδεικτικὰ δύο. Ἡ πρώτη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ὑγείας Παύλου Πολάκη: «Βγεῖτε καὶ πεῖτε καθαρά, εἰδικὰ τώρα ποὺ αὐξάνονται τὰ κρούσματα… Δὲν μπορεῖ νὰ σταματᾶμε συγ­κεντρώσεις ὅπως τὸ καρναβάλι καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη στὶς ἐκκλησίες νὰ ἀφήνουμε νὰ πίνουν ἀπὸ τὸ ἴδιο κουτάλι… Αὐτὸ εἶναι χριστιανοταλιμπανισμός…. Σοβαρευτεῖτε, δὲν εἶναι θέμα μὴ μουτρώσουν οἱ ἱερωμένοι…».

Στὸν ἀντίποδα οἱ δηλώσεις τῆς ὁμότιμης καθηγήτριας λοιμωξιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἑλένης Γιαμαρέλλου: «Ἡ θεία Κοινωνία εἶναι ἕνα μυστήριο. Ὅταν πηγαίνεις νὰ λάβεις τὴ θεία Κοινωνία, δὲν τὴν παίρνεις ἀπὸ συνήθεια, τὴ λαμβάνεις γιατὶ εἶναι Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Ἢ τὸ πιστεύεις καὶ κοινωνεῖς κανονικὰ ἢ δὲν τὸ πιστεύεις. Δὲν ὑπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις, κουταλάκια κλπ. Εἶμαι τελείως ἐναντίον αὐτῶν… Ἂν πιστεύω ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ μὲ μολύνει, τότε δὲν πιστεύω στὸ μεγαλύτερο μυστήριο. Τὰ ἄτομα ποὺ θέλουν νὰ κοινωνήσουν δὲν πρέπει νὰ φοβοῦνται ὅτι ἀπὸ τὴν θεία Κοινωνία μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ ποτὲ μικρόβιο».

Ἂς μᾶς πεῖ ὁ κ. Πολάκης, μὲ τὶς ἀσεβέστατες δηλώσεις του, μία ἔστω περίπτωση μεταδόσεως ἀσθενείας ἀπὸ τὴν ἁγία λαβίδα (κι ὄχι τὸ «κουταλάκι», κ. Ὑπουργέ). Ἱερεῖς ὑπεύθυνοι παλαιότερα σὲ σανατόρια καὶ λεπροκομεῖα ἀκούσθηκε ποτὲ ὅτι κόλλησαν κάτι; Ἀλλὰ καὶ στὶς ἡμέρες μας οἱ ἱερεῖς ποὺ κοινωνοῦν ἀσθενεῖς σὲ νοσοκομεῖα λοιμωδῶν νοσημάτων καὶ ἔπειτα καταλύουν ὅλο τό ἅγιο Ποτήριο, συνέβη νὰ πάθουν κάτι; Εἶναι ποτὲ δυνατὸν τὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς νὰ εἶναι φορέας μεταδοτικοῦ νοσήματος; Λίγος σεβασμὸς στὰ ἁγιότατα τῆς Πίστεώς μας, κύριε πρώην Ὑπουργέ!…

Περιοδικό «Ὁ Σωτήρ», 1 Ἀπριλίου 2020