Σεβασμὸς στὰ σύμβολα τοῦ Ἔθνους

Μείζονος ἐθνικῆς σημασίας θεωροῦμε τὴν παρέμβαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου ποὺ ἔκανε τὶς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ζητώντας ἀπὸ τὴ νέα πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας «νὰ ἀναλάβει τὶς δικές της εὐθύνες σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἱστορικὴ πορεία αὐτοῦ τοῦ λαοῦ».

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παρέμβαση τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀποτέλεσε ἡ τοποθέτηση τεράστιων φωτεινῶν ἀφισῶν στὸν χῶρο τοῦ ἀερολιμένος τῶν Χανίων, ἀπ᾿ ὅπου κάθε χρόνο περνοῦν ἑκατομμύρια ἐπισκεπτῶν τῆς μεγαλονήσου. Οἱ ἀφίσες αὐτὲς περιλαμβάνουν διάφορες φιγοῦρες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὅμως ἔχουν ἀφαιρεθεῖ τὰ σύμβολα ποὺ ἐνέχουν ἰδιαίτερο βάρος ὡς πρὸς τὴν ταυτότητα τοῦ τόπου αὐτοῦ. Ἔτσι, γιὰ παράδει­γμα, κάπου εἰκονίζεται μία ἐκκλησία μὲ τρεῖς τρούλους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὅμως ἔχουν ἀφαιρεθεῖ οἱ σταυροί!

Σημειώνει σχετικὰ ὁ Σεβασμιώτατος: «Διερωτᾶται κανείς: Πρὸς τί αὐτὴ ἡ διαστρέβλωση καὶ ἀλλοίωση τῶν συμβόλων; Τί εἶναι ἄραγε αὐτὸ ποὺ ἐπιβάλλει τὴν ἀφαίρεση τοῦ σταυροῦ πάνω ἀπὸ τοὺς τρούλους μιᾶς ἐκκλησίας; Ποιὸν ἐνοχλεῖ καὶ ποιὸς τὸ ἐπιβάλλει;» Καὶ συνεχίζει παρακάτω: «Ἡ διαφύλαξη τῆς ἱστορικῆς μνήμης καὶ συνεί­­δησης καὶ ἡ διατήρηση τῆς ταυτότητας καὶ ἰδιοπροσωπίας ἑνὸς λαοῦ εἶναι ὁ μόνος ἀσφαλὴς δρόμος καὶ τρόπος γιὰ νὰ μὴ συνθλιβεῖ στὴ χοάνη τῆς ἀποκαλούμενης παγκοσμιοποίησης καὶ ἀφανιστεῖ ἀπὸ τὴν ἱστορία, ὅπως συνέβη μὲ πολλοὺς λαούς – ἔθνη. Τώρα λοιπὸν ποὺ πολλὲς μικρὲς ἤ μεγαλύτερες ἁλώσεις μᾶς ἀπειλοῦν, τώρα ποὺ βρισκόμαστε στὸ κρίσιμο αὐτὸ σταυροδρόμι τῆς ἱστορίας, τώρα εἶναι ὁ καιρὸς τοῦ χρέους καὶ τῆς εὐθύνης. (…) Τώρα εἶναι ποὺ χρειάζεται νὰ ἀντισταθοῦμε στὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἁλώσεις καὶ ἀλλοτριώσεις. Ἐξάλλου τὸ πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἦταν πάντα ἀγωνιστικὸ καὶ ἀντιστασιακό».

Ὁ Σεβασμιώτατος παρουσιάζει συνοπτικὰ καὶ κάποια ἀπὸ τὰ «μέτωπα», στὰ ὁποῖα καλεῖται νὰ πάρει θέση ἡ νέα κυβέρνηση καὶ ὅλος ὁ ἑλληνικὸς λαός. Καὶ εἶναι αὐτὰ ἡ ἐπικείμενη Συνταγματικὴ Ἀναθεώρηση, «ὅπου ἔχουν τεθεῖ θέματα καὶ ζητήματα μείζονος σημασίας ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἰδιοπροσωπία καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας», τὸ θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴ δημόσια ἐκπαίδευση, ὁ νέος ποινικὸς κώδικας, ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων καταργεῖ τὰ ἀδικήματα γιὰ καθύβριση τῶν θείων καὶ περιύβριση νεκροῦ, καθὼς καὶ ἡ προτεινόμενη ἀλλαγὴ τοῦ 21ου ἄρθρου τοῦ ἰσχύοντος Συν­τάγματος, τὸ ὁποῖο θέτει τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κράτους «ὡς θεμέλιο τῆς συν­τήρησης καὶ τῆς προαγωγῆς τοῦ ἔθνους».

«Εἶναι δικαίωμα καὶ ὑποχρέωση κάθε λαοῦ νὰ σέβεται τὶς ρίζες του καὶ τοὺς ἀγῶνες τῶν προγόνων του», ὑπογραμμίζει ὁ Σεβασμιώτατος. Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ ἐπαινέσουμε τὴ θαρραλέα φωνή του καὶ νὰ συν­ενώσουμε τὴ δική μας, προκειμένου ὅλοι μαζί, πολιτεία καὶ λαός, νὰ σταθοῦμε μὲ σέβας ἀπέναντι στὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ νὰ ἐμποδίσουμε τὴν ἀνίερη καταπάτησή τους.