Πεντηκοστή

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 16 Ἰουνίου 2019, τῆς Πεντηκοστῆς (Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ...
Περισσότερα