Μάθημα ἐθνικῆς συνειδήσεως ἀπὸ τὴ Βουλγαρία

Τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ 153 τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς ἔβαζαν γιὰ δεύτερη φορὰ τὸ μαχαίρι στὴν καρδιὰ τῆς Μακεδονίας μὲ τὴν ψήφιση στὴ Βουλὴ τοῦ Πρωτοκόλλου ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ – ἂς σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς χῶρες ποὺ ψήφισαν τὴν ἔνταξη – ἡ φωνὴ τῆς ἀλήθειας ἔβγαινε ἀπὸ τὴ γείτονα χώρα τῆς Βουλγαρίας, μὲ σαφὴ προειδοποίηση πρὸς τὴν ΠΓΔΜ. Συγκεκριμένα, ὁ ἀναπληρωτὴς πρωθυπουργὸς καὶ ὑπουργὸς Ἄμυνας τῆς Βουλγαρίας κ. Κράσιμιρ Καρακατσάνοφ δήλωσε ὅτι «ἡ ΠΓΔΜ πρέπει νὰ τηρήσει τὶς δεσμεύσεις ποὺ ἔχει ἀναλάβει ἔναντι τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Ἑλλάδας, ἂν θέλει νὰ γίνει πλῆρες μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς ΕΕ». Αὐτό, ἐξήγησε, «σημαίνει ἐξάλειψη τῶν ἐδαφικῶν διεκδικήσεων καὶ τῶν παραποιήσεων τῆς ἱστορίας», προσθέτον­τας ὅτι «μόνο ὅταν ἡ πραγματικὴ ἱστορία τῆς Μακεδονίας ἀντικαταστήσει τὴν 70ετὴ πλαστογραφία στὰ σχολικὰ βιβλία, ἡ Βουλγαρία θὰ εἶναι πεπεισμένη ὅτι τὰ πράγματα πηγαίνουν πρὸς τὴ σωστὴ κατεύθυνση» («Πρῶτο Θέμα» 7-2-2019).

Μάθημα ἐθνικῆς συνειδήσεως πρὸς τοὺς Ἕλληνες βουλευτές, ποὺ θὰ ἔπρεπε πρῶτοι αὐτοὶ νὰ ζητήσουν τὴν ἀλλαγὴ τῶν βιβλίων ἱστορίας τῶν Σκοπίων, μὲ τὰ ὁποῖα ἐκεῖνοι συντηροῦν καὶ προωθοῦν στὶς νέες γενιὲς τὸ ψέμα τῆς δῆθεν καταγωγῆς τους ἀπὸ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ τοὺς ἀρχαίους Μακεδόνες. Ἀλλὰ πῶς νὰ ζητήσει κανεὶς κάτι τέτοιο ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἀκυρώνουν ἀκόμα καὶ αὐτὴν τὴν ἀνέκαθεν ἐπίσημη θέση τοῦ κόμματός τους γιὰ τὸ ΝΑΤΟ, καὶ ἀποδεικνύονται μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀσύμφωνοι μὲ τὴν ἴδια τὴν ἰδεολογία τους! Μέχρι ποιὸ σημεῖο καταπατήσεως τῆς συνειδήσεώς του μπορεῖ νὰ φθάσει ἕνας ἄνθρωπος, ὅταν ὁ ἴδιος ἀπεμπολεῖ τὴν ἰδεολογική του ταυτότητα – ποιὸς ξέρει μὲ τί ἀνταλλάγματα…

Πολὺ σωστά, λίγες ἡμέρες μόνο πρὶν ἀπὸ τὴ δεύτερη ψήφιση στὴ Βουλή, ἡ Ἕνωση Ποντιακῆς Νεολαίας Ἀττικῆς ἔστειλε ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στὴν ὁποία ὑπογράμμιζε καὶ τὰ ἑξῆς: «Ὁ χρόνος, ὁ μεγάλος τιμωρός, σᾶς φέρνει ἀντιμέτωπους μὲ τὶς προεκλογικές σας ἐξαγγελίες διαχρονικά. Καὶ ὁποία εἰρωνεία (!), νὰ πρέπει ἐσεῖς νὰ γίνετε τιμητές (σ.σ. μᾶλλον ἐννοεῖ ἐκτιμητές, ἀξιολογητές) τοῦ ΝΑΤΟ, ἐνισχύοντας μὲ τὴν ἔνταξη ἑνὸς νέου μέλους τὴ συμμαχία αὐτή, καὶ τοῦτο σὲ εὐθεία ἀντίθεση μὲ πλεῖστες τοποθετήσεις σας, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ἐπίσημη θέση τοῦ κόμματός σας γιὰ ἀπεμπλοκὴ ἀπὸ αὐτό». Καὶ συνεχίζει ἡ Ἕνωση Ποντίων: «Μὴν αὐταπατᾶσθε, ὁ λαὸς δὲν πρόκειται νὰ ξεχάσει ὅσους ἔβαλαν – καὶ μάλιστα δίς! – τὸ χέρι τους στὸν ἀκρωτηριασμὸ τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας. Δὲν θὰ ξεχάσουμε ὅσους ψήφισαν γιὰ τὴν ἔνταξη στὸ ΝΑΤΟ, ποὺ ἐνεργοποιεῖ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν».

Δυστυχῶς, «εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων»… Ἀλλὰ ἡ ὑπεράσπιση τοῦ δικαίου ἔρχεται ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ οὔτε κὰν θὰ τὸ φανταζόταν κανείς: ἀπὸ τὴ Βουλγαρία!