Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, κατὰ τὸ πρόσφατο ἐπίσημο ταξίδι του στὴν Τουρκία καὶ τὴν περιοδεία του στὴν Κωνσταντινούπολη, φάνηκε νὰ ἔγινε μὲ δυνατὸ συμβολισμό, ἀφοῦ εἶναι ἡ πρώτη Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ μετὰ τὸ βίαιο κλείσιμό της.

Ἡ Σχολὴ ἱδρύθηκε τὸ 1844 καὶ ἐπὶ 127 χρόνια μέχρι τὸ 1971, ὅταν τὸ τουρκικὸ καθεστὼς ἀπαγόρευσε τὴ λειτουργία της, ἐπιτέλεσε σπουδαῖο ἔργο, ἀναδεικνύοντας πολλὰ στελέχη τῆς Ἐκκλησίας καὶ κορυφαίους ἐπιστήμονες στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς θεολογίας.

Ἀπὸ τὸ 1971 παραμένει κλειστή, ἡ δὲ προοπτικὴ ἐπαναλειτουργίας της χρησιμο­ποιεῖται ἀπὸ τὴν Τουρκία ἐκβιαστικὰ πρὸς δύο κατευθύνσεις: ἀφενὸς μὲν πρὸς τὸ αἰχμάλωτο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, γιὰ νὰ τοῦ ἐπιβάλλει σιωπή, ὥστε νὰ μὴν προβαίνει σὲ διεθνεῖς καταγγελίες, ἀφετέ­ρου δὲ πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ὥστε αὐτὴ νὰ ὑποχωρήσει στὶς ἀξιώσεις τῆς Ἄγκυρας στὸν χῶρο τῆς Θράκης. Ὁ κ. Ἐρντογὰν τὸ ἔθεσε εὐθέως στὸν Πρωθυπουργό: «Ἂν ἀρχίσετε νὰ ἀναγνωρίζετε τὸν ἐκλεγμένο Μουφτὴ στὴ Δυτικὴ Θράκη, γιατί νὰ μὴν ἐπαναλειτουργήσουμε τὴ Θεο­λογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης;»

Σωστὰ ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Τσίπρας κατέστησε σαφὲς ὅτι ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης δὲν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο διμεροῦς συμφωνίας μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας. Ἀκόμη καθαρότερα ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὑποδεχόμενος τὸν κ. Πρωθυπουργὸ στὴ Σχολή, τόνισε ὅτι ἡ ἐπαναλειτουργία της ὄχι μόνο δὲν ἀποτελεῖ «θέμα διμερὲς μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ἑλλάδος», ἀλλὰ «ἐμπίπτει εἰς τὰ πλαίσια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου καὶ δὴ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εὐρύτερον».

Ὁ πρώην ὑπουργὸς Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας καὶ στενὸς συνεργάτης τοῦ προέδρου Ἐρντογὰν κ. Ἐγκεμὲν Μπαγίς, μιλώντας στὸ Ἀθηναϊκό – Μακεδονικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων, σὲ σχετικὴ ἐρώτηση ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: «Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Μουφτῆ στὴ Δυτικὴ Θράκη εἶναι ἐξίσου πολυεθνικὸ θέμα ὅσο καὶ ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Χάλκης ἢ εἶναι καὶ τὰ δύο τὸ ἴδιο διμερὴ ζητήματα».

Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ Τουρκία ἐπιμένει στὴν πάγια ἀξίωσή της καὶ ἐκβιάζει. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ αἰσιοδοξία ποὺ ἐξέφρασε ὁ κ. Πρωθυπουργός, ὅτι στὴν ἑπόμενη ἐπίσκεψή του θὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν κ. Ἐρντογὰν γιὰ νὰ κηρύξουν «τὴν ἐπανέναρξη τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης», δὲν θὰ ἔχει στηριχθεῖ σὲ τυχὸν ὑποχώρησή μας στὶς τουρκικὲς ἀξιώσεις. Διότι κάτι τέτοιο θὰ σήμαινε μία ἀκόμη διπλωματικὴ ἥττα τῆς Ἑλλάδος.