Οἱ Iron Maiden ἔβαλαν «φωτιά»…

Ἡ φριχτὴ τραγωδία στὸ Μάτι τῆς Ἀττικῆς βύθισε στὸ πένθος τὴν Πατρίδα μας τὴν ἀποφράδα ἐκείνη νύχτα τῆς 23ης τοῦ περασμένου Ἰουλίου. Ἔγιναν γι᾿ αὐτὴν πολλὲς συζητήσεις. Λίγοι ὅμως ἦταν διατεθειμένοι νὰ σκύψουν βαθύτερα στὸ θέμα καὶ νὰ ἀναζητήσουν τὰ πραγματικὰ αἴτια μιᾶς συμφορᾶς μὲ ἑκατόμβη νεκρῶν καὶ ἀνυπολόγιστες καταστροφές.

Κάποιοι ἀπ᾿ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἔκαναν ἐπεσήμαναν ἕνα ἰδιαίτερα ὑβριστικὸ γεγονὸς ποὺ ἔλαβε χώρα τρεῖς ἡμέρες πρίν, στὶς 20 Ἰουλίου, καὶ τὸ ὁποῖο ἀκόμη καὶ μόνο του μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει τὴν παραχώρηση τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ φοβερὴ ἐκείνη καταστροφή.

Ἀναφερόμαστε στὴν πολυδιαφημισμένη συναυλία τῶν Iron Maiden στὸ Terra Vibe Park τῆς Μαλακάσας, ἡ ὁποία δὲν ἀπέχει παρὰ λίγα μόνο χιλιόμετρα ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν καταστροφῶν. Περίπου 36.000 νέοι παρακολούθησαν τὴ συναυλία μὲ πάθος, ζητωκραυγάζοντας καὶ ἐπευφημώντας μανιωδῶς τὸ παγκόσμιας ἀναγνώρισης μουσικὸ αὐτὸ συγκρότημα τῆς heavy metal μουσικῆς, τὸ ὁποῖο ὅμως κατηγορεῖται βάσιμα ὅτι ἔχει σχέση μὲ τὸν σατανισμό.

Ἂν καὶ τὰ μέλη του ἀρνοῦνται αὐτὴν τὴν κατηγορία, ἐντούτοις τὰ τραγούδια τους μὲ ἔντεχνο καὶ ἀφανὴ τρόπο παραπέμπουν στὸν σατανᾶ. Πολλοὶ καὶ κυρίως οἱ νέοι, ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ ποιητικὴ τῶν στίχων τους καὶ τὴ δυνατὴ ἄγρια μουσική τους, δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ ὑποκρυπτόμενα νοήματα.
Ὅμως γιὰ ἕναν προσεκτικὸ παρατηρητὴ ὁ ἐπηρεασμὸς τῶν Iron Maiden ἀπὸ τὸν σατανισμὸ εἶναι ἐμφανής. Καὶ ὄχι μόνο στοὺς στίχους καὶ τὴ μουσική, ἀλλὰ καὶ στὰ τρομακτικὰ ἐξώφυλλα τῶν δίσκων τους καὶ τὰ φρικιαστικὰ σκηνικὰ τῶν συν­αυλιῶν τους. Σ᾿ ὅλα αὐτὰ κυριαρχεῖ ὁ Eddie, ἡ σατανόμορφη σκελετοειδὴς μασκότ τους, ποὺ καὶ μόνο αὐτὴ ἀρκεῖ νὰ φανερώσει τὸν ἐπηρεασμὸ τοῦ σατανισμοῦ ἐπάνω τους.

Στὴ συγκεκριμένη τώρα συναυλία τῆς Μαλακάσας ὄχι μόνο ὑπῆρχαν τὰ παραπάνω στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ στὸ μὲν τραγούδι Fear of the Dark (Φόβος τοῦ σκότους) ἕνας τοῦ συγκροτήματος στὸ τέλος πέταξε κάτω ἕναν μεγάλο φωτιζόμενο σταυρό, ἐνῶ στὸ The Trooper (Ὁ ἱππέας) ἔριξε κάτω καὶ ποδοπάτησε τὴν ἑλληνικὴ σημαία.

Τὸ σημαντικότερο ἐντούτοις ἀπ᾿ ὅλα ὑ­πῆρξε ἡ ξέφρενη συμμετοχὴ τῶν δεκάδων χιλιάδων νέων, ποὺ μὲ ὑψωμένα τὰ χέρια τους ἐπευφημοῦσαν τὸ συγκρότημα σχηματίζοντας μὲ τὰ δάχτυλά τους τὸ σύμβολο τοῦ σατανᾶ, κάτι ποὺ κάνουν ὅλοι οἱ φανατικοὶ ὀπαδοὶ τῶν Iron Maiden σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Κι αὐτὸ εἶναι ἐπίσης πολὺ μεγάλη ἀπόδειξη γιὰ τὴ σχέση τοῦ συγκροτήματος μὲ τὸν σατανισμό.

Ὁρισμένα μέσα ἐνημερώσεως τὴν ἑ­πόμενη τῆς συναυλίας περιέγραφαν τὸ γεγονὸς μὲ ἐντυπωσιακοὺς τίτλους σὰν αὐ­τὸν τοῦ σχολίου μας: «Οἱ Iron Maiden ἔβαλαν “φωτιὰ” στὴ Μαλακάσα».
Τρεῖς μέρες ἀργότερα ὁ σατανᾶς τους ἔ­βαλε φωτιὰ καὶ ἔκανε στάχτη τὸ Μάτι καὶ τὶς κοντινὲς περιοχές.