Εὐλογημένο τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος!

Αὐτή τήν ἑβδομάδα δέν ἔχει προγραμματιστεῖ κάποια ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου μας.