Γιὰ τὰ «νέα» Θρησκευτικὰ

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) διοργάνωσε στὶς 10 Ἰουνίου στὸ κτήριο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἐνώπιον πολυπληθοῦς ἐκλεκτοῦ ἀκροατηρίου Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα μὲ θέμα: «Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὰ Θρησκευτικά: Νέα δεδομένα – προοπτικές».

Τὴν Ἡμερίδα, στὴν ὁποία παραβρέθηκαν ἔγ­κριτοι νομικοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὁ διδάκτορας τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου κ. Γεώργιος Κρίππας κ.ἄ., προλόγισε ὁ πρόεδρος τῆς ΠΕΘ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς τοῦ ΑΠΘ, ὁ ὁποῖος μεταξὺ τῶν ἄλλων «τόνισε ὅτι οἱ δύο ἀκυρωτικὲς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) γιὰ τὰ νέα προγράμματα» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν «εἰσχωροῦν σὲ βάθος ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ σὲ πολὺ λεπτὰ παιδαγωγικὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν πνευματικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν».

Μετὰ τοὺς χαιρετισμοὺς ἐκ μέρους ἐπιφανῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἀκολούθησαν κατὰ τὸ πρό­γραμμα τέσσερις εἰσηγήσεις:

1. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Προβληματισμοὶ καὶ πρόταση γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν» καὶ «τόνισε ὅτι ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (…) ἔλαβε ἀπόφαση κατὰ τὸν μήνα Ἰανουάριο 2016 (…) νὰ γίνει διάλογος μὲ τὴν Πολιτεία, μὲ βάση τὸ Ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα καὶ τὰ διδακτικὰ βιβλία τοῦ 2003-2006, μὲ σκοπὸ νὰ γίνουν οἱ ἀπαιτούμενες βελτιώσεις σὲ αὐτὰ καθὼς καὶ προσθῆκες κάποιων κεφαλαίων σὲ ξεχωριστὲς ἑνότητες στὸ τέλος τῶν βιβλίων ποὺ νὰ ἀφοροῦν στὶς χριστιανικὲς ὁμολογίες καὶ στὶς θρησκεῖες (…). Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπογράμμισε ὅτι τὸν Μάρτιο τοῦ 2016 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἐπικύρωσε τὶς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

2. Ἡ Καθηγήτρια Συνταγματικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ κ. Θεοδώρα Ἀντωνίου μίλησε μὲ θέμα «Ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴ δημόσια ἐκπαίδευση: Συνταγματικὴ διάσταση», ὅπου «πε­ριέγραψε τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθοῦν στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν οἱ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ κατόπιν σημείωσε ἐμφαντικὰ ὅτι τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας μας, ὅταν μιλάει γιὰ θρησκευτικὴ συνείδηση, ἐννοεῖ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ συνείδηση».

3. Ὁ τ. Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασίλειος Νικόπουλος μίλησε μὲ θέμα «Ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ ἄρθρου 16 §2 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος». «Ἐπισήμανε χαρακτηριστικὰ ὅτι πέρα ἀπὸ τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται “Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος”», τὸ ἄρθρο 3 «ἀναφέρει ὅτι “ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ” (…). Κατέληξε μάλιστα τονίζοντας ὅτι, ἂν ἡ Κυβέρνηση συνεχίσει νὰ μὴν ἐφαρμόζει τὶς ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης, αὐτὸ συνιστᾶ βίαιη κατάλυση τῆς Δημοκρατίας στὴ χώρα μας καὶ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 120 τοῦ Συντάγματος “ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀντιστέκονται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει μὲ τὴ βία”».

4. Ὁ τ. Σύμβουλος τοῦ ΣτΕ κ. Διονύσιος Μαρινάκης μὲ θέμα «Ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν κατὰ τὴ νομολογία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας» «ἔκανε μία πλήρη ἀνάλυση τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ 926/2018 ποὺ ἀκυρώνει τὰ “νέα” Θρησκευτικὰ τοῦ Λυκείου, καὶ 660/2018 ποὺ ἀκυρώνει τὰ “νέα” Θρησκευτικὰ τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου, λέγοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι εἶναι δύο ἱστορικὲς ἀποφάσεις, μνημεῖα τοῦ νομικοῦ μας πολιτισμοῦ, λόγῳ τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ πλήρους τεκμηρίωσής τους» (Δελτίο Τύπου 62/14-6-2018).

Συμμεριζόμαστε τὶς βαρυσήμαντες ἐπισημάνσεις τῶν διαπρεπῶν εἰσηγητῶν, καθὼς καὶ τὶς ἀξιόλογες παρεμβάσεις εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ποὺ ἔγιναν ἐπὶ τοῦ φλέγοντος θέματος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν παραπάνω Ἡμερίδα. Ταυτόχρονα ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νά σεβασθεῖ πλέον τὶς ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης καὶ τὰ θεμελιώδη δικαιώματα τοῦ ὀρθόδοξου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως ἔχει ὑποχρέωση ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς ἐφαρμοστικούς του νόμους. Αὐτὸ σημαίνει Δημοκρατία!