«Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν…»

Αὐτή τήν ἑβδομάδα δέν ἔχει προγραμματιστεῖ κάποια ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου μας.