“Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν…”

Αὐτή τήν ἑβδομάδα δέν ἔχει προγραμματιστεῖ κάποια ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου μας.