«Ἡ πόλη ποὺ ὀνειρεύομαι»

Μὲ αὐτὸν τὸν τίτλο διεξήχθη τὶς ἡμέρες αὐτὲς τὸ 6ο Μαθητικὸ Περιβαλλοντικὸ Συν­έδριο, στὸ ὁποῖο ἔλαβαν μέρος 300 μαθητὲς Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου ἀπὸ 19 σχολικὲς μονάδες τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σχολικῆς χρονιᾶς ποὺ πέρασε, οἱ μαθητὲς ἔκαναν ἐργασίες σχετικὲς μὲ τὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου, τὶς ὁποῖες καὶ παρέδωσαν στοὺς ἁρμοδίους.

Στὶς ἐργασίες τους αὐτὲς τονίζει ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Συνεδρίου ἀντιδήμαρχος Παιδείας καὶ Ἀθλητισμοῦ Θεσσαλονίκης κ. Ἀλέξανδος Μπαρμπουνάκης, οἱ μαθητὲς ἔχουν προβληματισμοὺς γιὰ τὴ γειτονιά τους καὶ τὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο μεγαλώνουν καὶ θέλουν νὰ γίνουν ἔργα τὰ ὁποῖα θὰ ἀναβαθμίσουν τὴ ζωὴ καὶ τὴν καθημερινότητά τους.

Ζητοῦν «μιὰ πόλη μὲ περισσότερα πάρκα, μὲ μέριμνα γιὰ τὰ ἀδέσποτα ζῶα, πιὸ καθαρή, προσβάσιμη σὲ ἄτομα μὲ ἀναπηρίες, μιὰ πόλη ποὺ ὁ κόσμος νὰ τὴν ἀγαπήσει καὶ νὰ τὴ φροντίσει».

«Χαιρόμαστε νὰ βλέπουμε καὶ νὰ ἔχουμε μαθητὲς ποὺ ἔχουν λόγο καὶ ἄποψη, ἀλλὰ καὶ προβληματισμὸ γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ τὴ γειτονιά τους, γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ σήμερα καὶ τὸ αὔριο. Ἡ ἐνασχόλησή τους εἶναι ἐλπιδοφόρα. Ὀφείλουμε νὰ λάβουμε σοβαρὰ ὑπόψη τὶς προτάσεις τῶν παιδιῶν μας», πρόσθεσε ὁ κ. ἀντιδήμαρχος («Δημοκρατία» 23-4-2018).

Συγχαίρουμε κι ἐμεῖς τὰ Μακεδονόπουλα, τοὺς ἀπογόνους τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου Δημητρίου, ποὺ δόξασε τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του μὲ τὴ λαμπρὴ σταδιοδρομία του, μὲ τὴ βοήθειά του στοὺς συμπατριῶτες του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ θυσία τῆς ζωῆς του γιὰ τὴν ἀγάπη του στὸν Χριστό. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται νὰ κάνουν ἀκόμη γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν πατρίδα τους εἶναι νὰ ἀπαιτήσουν μὲ ἐπιτροπὲς ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τῆς πόλεως τὸν καθαρισμὸ τῆς Πατρίδας τους, τῆς νύμφης τοῦ Θερμαϊκοῦ, ἀπὸ τὶς ἑστίες ποὺ μολύνουν τὶς ψυχὲς μικρῶν καὶ μεγάλων. Ἐμεῖς τοὺς εὐχόμαστε νὰ μένουν γνήσια Ἑλληνόπουλα χωρὶς νὰ ἐπηρεάζον­ται ἀπὸ κανένα ἐχθρὸ τῆς Ἑλλάδος.