Ἡ Ἱστορία δὲν παραδίδεται!

Ἀφύπνισε συνειδήσεις! Αὐτὴ ἡ ἐνστικτώδης ἀντίδραση τοῦ λαοῦ στὴν εἴδηση ὅτι ἡ Κυβέρνηση «παζαρεύει» τὸ ὄνομα «Μακεδονία» μὲ τὸ ψευδομόρφωμα τῶν Σκοπίων ἦταν ἕνα θαῦμα, κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ!

Ξάφνιασε τοὺς πολιτικοὺς ὅλων τῶν τάσεων καὶ χρωμάτων, συνετάραξε τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως, ταρακούνησε τὶς ἄτολμες συνειδήσεις τῶν πνευματικῶν ἡγετῶν.

Τὸ μεγάλο συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης τῆς 21ης Ἰανουαρίου 2018 φανέρωσε πὼς ὁ λαός μας βρίσκεται σὲ ἐγρήγορση, παρὰ τὴ συστηματικὴ νάρκωση, στὴν ὁποία ὑποβάλλεται καθημερινὰ ἀπὸ τὴ σπιθαμιαία ἡγεσία του, καὶ τὴν τρομοκρατία ποὺ τοῦ μεταδίδουν τὰ ἔντυπα καὶ ραδιοτηλεοπτικὰ μέσα πλύσεως ἐγκεφάλου.

Κανένας δὲν περίμενε σὲ καιροὺς προδοτικοὺς νὰ ὑπάρξει τέτοια ἔκρηξη φιλο­πατρίας· μάλιστα μὲ τὴ συστηματικὴ ἀπαξίωση τῶν ὅποιων ἀντιδράσεων καὶ μὲ τὴν μὲ κάθε μέσο ὑπονόμευση τῶν κινητοποιήσεων. Πίεσαν οἱ ἀδίστακτοι καὶ τὴν ἄνευρη ἡγεσία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας σὲ πρωτοφανὲς ἀτόπημα: Νὰ δίνει ἀριθμὸ συμμετεχόντων στὸ συλλαλητήριο 90.000, ἐνῶ οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες τοῦ λαοῦ εἶχαν πνίξει ὅλη τὴν παραλία. Ἐνέργεια ποὺ προκάλεσε ἀφόρητη ἀγανάκτηση στὶς τάξεις τῶν ἁπλῶν ἀστυνομικῶν.

Ὅμως αὐτὸς ὁ ἄφοβος λαὸς μὲ τὸ στόμα τοῦ στρατηγοῦ Φραγκούλη Φράγ­κου βρον­τοφώναξε πρὸς τοὺς κυβερνῆτες του: «Ποιὸν ρωτήσατε; Ρωτήσατε τὴν ψυχή σας; Αἰσθάνεστε Ἕλληνες; Τί καταλάβατε; Διαβάσατε ἱστορία; Ξέρετε τί σημαίνει Μακεδονία γιὰ τὴν Ἑλλάδα; Ξεχάσατε αὐτοὺς ποὺ σκοτωθήκανε;»

Τὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης ἄλλαξε τὴν πορεία τῶν πρα­γμάτων. Τώρα οἱ κρατοῦντες γνωρίζουν ὅτι ἔχουν ἀπέναντί τους τὸν ἴδιο τὸν κυρίαρχο λαό.

Ἤδη, τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, ἑτοιμάζεται μεγάλο συλλαλητήριο στὴν Ἀθήνα, καὶ τὸ ἐπιστέγασμα θὰ εἶ­ναι ἡ Συνοδικὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ Ἱερὸ Μνημόσυνο ποὺ ἀπεφάσισε νὰ τελέσει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὸ Σάββατο τῆς Τυρινῆς (17 Φεβρουαρίου) ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυ­­χῶν τῶν Μακεδονομάχων καὶ μάλιστα τοῦ ἥρωα τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος Παύλου Μελᾶ στὸν τόπο ὅπου ἡρωικῶς ἔπεσε, τὴ Στάτιστα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας.

Τὸ μήνυμα τοῦ μεγάλου ­συλλαλητηρίου τὸ διετύπωσε τέλεια ἡ Ὀλυμπιονίκης ἀ­θλήτριά μας Ἄννα Κορακάκη μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἐχθὲς δὲν κατάφερα νὰ παραβρεθῶ στὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ ἀνάρπαστο ὅμως ποὺ συνέβη ἐκεῖ, μὲ “λύγισε”. Ἡ συγκέντρωση χιλιάδων πολιτῶν, εἰρηνικά, ἀποφασιστικά, πε­ρήφανα… Ἔχουμε μία ἱστορία, γενικότερα σὰν ἔθνος, τὴν ὁποία, ἂν δὲν εἴμαστε ἄξιοι νὰ συνεχίσουμε τὸ ἴδιο λαμπρὰ ὅσο οἱ παλαιότεροι, ὀφείλουμε – τουλάχιστον –νὰ τὴ διατηρήσουμε καὶ νὰ τὴ διαφυλάξουμε. Ἔχουμε ἀξιοπρέπεια, ποὺ πρέπει νὰ μείνει ἀλώβητη. Λιμάνια, ἀεροδρόμια, γῆ, πωλοῦνται. Ἀξίες ΟΧΙ».

Ναί! Οἱ ἀξίες δὲν πωλοῦνται!

Ἡ Ἱστορία, κύριοι τῆς Κυβερνήσεως, δὲν παραδίδεται!