Ἡ Σεμνὴ

Ὁ ἱερὸς ὑμνωδὸς στὸ Θεοτοκίο τῶν «Εὐλογηταρίων» τοῦ Σαββάτου ἀποκαλεῖ τὴ Θεοτόκο σεμνή. «Χαῖρε σεμνή», τῆς λέει, Σὺ ἡ ...
Περισσότερα