Ἡ τουρκικὴ προπαγάνδα στὴ Δυτικὴ Θράκη

Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἡ τουρκικὴ προπαγάνδα στὴ Θράκη μας ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο. Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ποὺ τὴν ὑπέγραψε τότε καὶ ὁ Τοῦρκος πρόεδρος Ἰσμὲτ Ἰνονού, καθόρισε ὅτι ὅσοι ἐκ τῶν πρώην Τούρκων ὑπηκόων προτίμησαν νὰ μένουν στὶς περιοχὲς ποὺ παραχωρήθηκαν στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ λέγονται πλέον Τοῦρκοι ἀλλὰ Ἕλληνες Μουσουλμάνοι. Ἡ τουρκικὴ προπαγάνδα ὅμως, μὲ βαθμὸ ποὺ αὐξανόταν διαρκῶς ἀπὸ τότε, προσπαθοῦσε νὰ δημιουργεῖ κάθε τόσο προβλήματα στὴ Χώρα μας.

Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἱστοσελίδα «tour­kikanea.gr», ἡ Τουρκάλα δημοσιογράφος Κεριμὲ Γιλντὶζ ἐξ ἀφορμῆς ἑνὸς μνημοσύνου πάνω στὸν τάφο τοῦ Ἀχμὲτ Σαδὶκ στὸ νεκροταφεῖο τῆς Κομοτηνῆς, στὸ ὁποῖο παρευρέθηκαν «Τοῦρκοι» ἀπὸ ὅλη τὴ Δυτικὴ Θράκη, γράφει μεταξὺ ἄλλων: «Ἂς μὴ γελιόμαστε· στὴ Λωζάννη δὲν δόθηκαν δικαιώματα στοὺς Τούρκους τῆς Δυτικῆς Θράκης. Ἐμεῖς ἤμασταν αὐτοὶ ποὺ εἴχαμε κερδίσει τὴ νίκη, ἀλλὰ στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων ἀφήσαμε τὴν Δυτικὴ Θράκη στὴν Ἑλλάδα, τῆς ὁποίας τὴν ἀπανθρωπιὰ ἔχουμε βιώσει» («Κυρ. Δημοκρατία» 20-8-2017).

Μεγαλύτερο θράσος ἀπὸ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει. Μιὰ ἐπίσκεψη στὴ Θράκη μας, στὴν Ξάνθη, στὴν Κομοτηνή, στὴν Ἀλεξανδρούπολη τὸ βεβαιώνει. Ὅλα σχεδὸν τὰ πολιτικά μας κόμματα ἔχουν καὶ μουσουλμάνους βουλευτὲς καὶ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς μας εἶναι ἐλεύθερο γιὰ ὅλους χωρὶς φόβο φυλακίσεως. Γιατί δὲν ἀκούγονται τέτοιες διαμαρτυρίες ἀπὸ αὐτοὺς γιὰ τὴν «ἀπανθρωπιά» μας, ὅπως προκλητικὰ γράφει ἡ Κεριμὲ Γιλντίζ;

Στὴ χώρα μας τὸ τουρκικὸ Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς ἐνεργεῖ ὡς ἀνεξέλεγκτο κράτος ἐν κράτει. Κινεῖται προπαγανδιστικὰ ἐλεύθερα παντοῦ. Χρηματοδοτεῖ μάλιστα καὶ ἐκδόσεις παιδικῶν βιβλίων στὰ τουρκικὰ γιὰ νὰ ἐπηρεάζει τὶς ἀθῶες παιδικὲς ψυχές. Τελευταῖα προχώρησε στὴ χρηματοδότηση τοῦ παιδικοῦ περιοδικοῦ «Saklambaç», ποὺ σημαίνει «Κρυφτό». Ὁ Τοῦρκος πρόξενος Κομοτηνῆς Ἀλὴ Ριζὰ Ἀκιντζὶ χαιρετίζοντας τὴν ἔκδοση τοῦ νέου περιοδικοῦ δήλωσε: «Τὰ παιδικὰ περιοδικὰ εἶναι πολὺ σημαντικὰ στὴ διαμόρφωση τοῦ παιδικοῦ κόσμου».

Ὁ τίτλος του ὅμως «Κρυφτό», προσθέτουμε ἐμεῖς, φανερώνει καὶ τὰ πολλὰ κρυφά, μεθοδικά, ὕπουλα σχέδια τῶν Τούρκων κατὰ τῆς Πατρίδος μας.

Περιοδικό “Ὁ Σωτήρ”