«Συγγνώμη ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό»!

Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου προέβη σὲ προκλητικὲς δηλώσεις κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁποία χαρακτήρισε «ἰδεοληψία» καὶ «ταλιμπανισμό». Ὅπως ἦταν φυσικό, ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων καὶ μάλιστα ἀπὸ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Παραθέτουμε τὰ κυριότερα σημεῖα ἀπὸ ἕνα ἀξιόλογο κείμενο, μὲ τὸ ὁποῖο ἀπάντησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος (10-8-2017):

«Στὸν κ. Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, ἐπειδὴ φαίνεται ὅτι εἶναι ἐπιλήσμων τῆς ἱστορίας καὶ τῆς διαχρονικότητος αὐτοῦ τοῦ τόπου, ὑπενθυμίζομε ὅτι, ἂν εἶναι σ᾿ αὐτὴν τὴν θέση, τοῦ Προέδρου δηλαδὴ τῆς Βουλῆς, ἂν συγκροτοῦν τὸ Κοινοβούλιο τῶν Ἑλλήνων οἱ συνάδελφοί του καὶ ἂν εἴμαστε ὅλοι μας αὐτὸ ποὺ εἴμαστε, τὸ ὀφείλομε σ᾿ αὐτὴν τὴν Πατρίδα, ποὺ μέσα ἀπὸ ἀγῶνες καὶ θυσίες ἐξασφάλισε τὴν ἐλευθερία μας. Ἂν ἔχωμε ἐλευθερία σκέψεως καὶ λόγου, τὸ ὀφείλομε στὴν Ὀρθοδοξία μας, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκογένειά μας, ἡ ὁποία ἐμφορούμενη ἀπὸ τὶς παραπάνω ἀξίες ἀπεδείχθη κύτταρο τῆς κοινωνίας μας. (…)

Ὅλους μᾶς κρίνει ἡ Ἱστορία. Δυστυχῶς γιὰ τὸν κ. Πρόεδρο, ἐμετρήθη, ἐζυγίσθη καὶ εὑρέθη ἱστορικῶς καὶ πολιτικῶς ἐλλιπής. Στὴν προσπάθεια τῆς ἀπομειώσεως τῶν ἀξιῶν, ποὺ ἀποτολμᾶται δυστυχῶς τὰ τελευταῖα χρόνια στὸν τόπο μας, ἔρχεται ὁ κ. Βούτσης νὰ προσθέσῃ τὸ δικό του “λιθαράκι”. (…)

Ὡς Ἕλληνας πολίτης ἐκφράζω τὴν ἀγανάκτησή μου γιὰ ὅσα ἐξεστόμισε ὁ κ. Πρόεδρος. Ὡς ἄνθρωπος τὴν βαθυτάτη λύπη μου γιὰ τὶς ἄστοχες δηλώσεις του καὶ ὡς Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης ἐκφράζω τὴν ἔντονη διαμαρτυρία μου, διότι εὑρέθη ἄνθρωπος ἀπὸ μιὰ τόσο ὑψηλὴ θέση νὰ προκαλέσῃ τὸ αἴσθημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ νὰ ἐκφέρῃ ἀνερυθριάστως “ὕβριν” ἐναντίον αὐτῆς ταύτης τῆς ὑποστάσεώς του.

Τέλος εἶναι ὥρα, ὥστε ὅλος ὁ Πολιτικὸς κόσμος, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν ἀποχρώσεων, νὰ ἀναλάβῃ τὶς εὐθύνες του ἔναντι ὅλων αὐτῶν τῶν προκλήσεων ποὺ τελευταῖα παρουσιάζονται ἔναντι τῆς πνευματικῆς ὑποστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. (…)

Τὸ μόνο, λοιπόν, ποὺ ἀπομένει στὸν κ. Βούτση, εἶναι νὰ ζητήσῃ συγγνώμη ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαό».

Οἱ ἐμπεριστατωμένες καὶ μὲ νηφάλιο τρόπο διατυπωμένες θέσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἀπηχοῦν τὰ μύχια τῶν πεποιθήσεων τῆς «σιωπηλῆς» πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Διότι, ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος: «Σήμερα, παρὰ ποτέ, ὑπάρχει μεγίστη ἀνάγκη τονώσεως τοῦ φρονήματος αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ, ὥστε βασισμένος στὴν πνευματική του κληρονομιὰ νὰ σταθῇ στὰ πόδια του καὶ νὰ προχωρήσῃ μὲ δύναμη, ξεπερνώντας τὶς ὅποιες κρίσεις καὶ τὰ ὅποια μνημόνια τοῦ ἔχουν ἐπιβληθῆ».

Ἂς μὴν προκαλοῦν λοιπὸν οἱ ὄψιμοι «δημοκράτες» τῆς σημερινῆς «ἄρχουσας τάξης» τὸ φιλότιμο τῶν Ἑλληνορθόδοξων πολιτῶν, διότι καὶ ἡ ὑπομονὴ ἔχει τὰ ὅριά της. Εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτικὴ νὰ ἀνακληθοῦν τὸ συντομότερο οἱ ἀπαράδεκτες δηλώσεις τοῦ κ. Προέδρου τῆς Βουλῆς, ὥστε νὰ μὴν ἰσχύσει τὸ ρητὸ ποὺ ἐκφράζει τὴν ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων: «φωνὴ λαοῦ – ὀργὴ Θεοῦ»!

Περιοδικό “Ὁ Σωτήρ”