Ὁ «λευκὸς θάνατος»

Ἀπὸ ἐπίσημη «ἔκθεση τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὴν παγκόσμια κατάσταση τῶν ναρκωτικῶν» ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν «Καθημερινὴ» πληροφορούμαστε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Παγκοσμίως ὑπάρχουν 29 ἑκατομμύρια χρῆστες ναρκωτικῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 17 ἑκατομμύρια εἶναι ἐξαρτημένα ἀπὸ ὀπιοειδή, δηλαδὴ οὐσίες ὅπως ἡ ἡρωΐνη, τὸ ὄπιο καὶ ἡ μορφίνη. Ἡ Ἀσία (…) ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀγορὰ γιὰ ὀπιοειδὴ σκευάσματα, ἐνῶ ἐκεῖ ζοῦν τὰ δύο τρίτα τοῦ συνόλου τῶν χρηστῶν. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τελευταίας διετίας (2014-2015) παρατηρήθηκε θεαματικὴ αὔξηση τῶν θανάτων ἐξαιτίας τῆς ἡρωΐνης, οἱ ὁποῖοι (…) διπλασιάστηκαν ἀπὸ 5.925 τὸ 2012 σὲ 10.800 τὸ 2014 – καὶ αὐτὸ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὶς ΗΠΑ. Πρόκειται γιὰ ἐπιδημία, ἐπισημαίνουν οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ προγράμματος τοῦ ΟΗΕ, μιὰ ἐπιδημία ποὺ δὲν δείχνει σημάδια ὅτι πρόκειται νὰ χαλιναγωγηθεῖ. Ἡ ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ ἀναφέρει ὅτι αὐξητικὲς τάσεις καταγράφηκαν καὶ στὰ φορτία ἡρωΐνης πρὸς τὴν Εὐρώπη μὲ κατασχέσεις – μαμοὺθ σὲ Ἰταλία καὶ Γαλλία».

Ἀλλὰ καὶ σὲ προηγούμενη ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ διαβάσαμε τὴ συγκλονιστικὴ πληροφορία: «Ἕως καὶ 200.000 ἄνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγῳ τῆς χρήσης παράνομων ναρκωτικῶν» σὲ παγκόσμια κλίμακα.

Ἡ μάστιγα τῶν ναρκωτικῶν ἔχει πλήξει καίρια καὶ τὴ μικρή μας Πατρίδα. Ἐνῶ πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες ἀκούγαμε σποραδικὲς πληροφορίες γιὰ περιπτώσεις ναρκομανῶν, σήμερα δυστυχῶς τὸ μεγάλο αὐτὸ κακὸ ἔχει πάρει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις. Τραγικὰ θύματα τῶν ναρκωτικῶν μπορεῖ νὰ εἶναι τὰ παιδιὰ «τῆς διπλανῆς πόρτας». Καὶ οἱ δύσμοιροι γονεῖς τους φθάνουν κάποτε σὲ ἀπόγνωση, μὴν κατορθώνοντας νὰ βροῦν λύση στὸ δράμα τῆς οἰκογένειάς τους. Βέβαια ἀξιόλογες ὑπηρεσίες προσφέρουν διάφοροι φορεῖς ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὸν τομέα τῆς ἀπεξαρτήσεως κυρίως νέων προσώπων «ἐθισμένων σὲ παράνομες οὐσίες». Ὅμως ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ ἔγκειται στὴν ἀπουσία ἀνώτερων ἰδανικῶν ἀπὸ τὴν ψυχικὴ συγκρότηση τῆς σημερινῆς νεολαίας. Ὁ σταδιακὸς ἀποχρωματισμὸς τῆς Παιδείας ἀπὸ τὸ ἑλληνορθόδοξο ἦθος καὶ τὶς μακραίωνες παραδόσεις τῆς Φυλῆς μας ἔχει φέρει μαζὶ μὲ ἄλλα θλιβερὰ καὶ τὴ ροπὴ πρὸς τὰ ναρκωτικά. Ἑπομένως εἶναι ἀνάγκη ἐπείγουσα νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ πατροπαράδοτα ὅσια καὶ ἱερά μας, προπαντὸς στὴ θερμὴ πίστη πρὸς τὸν παντοδύναμο Κύριό μας καὶ στὴ ζωὴ ποὺ διδάσκει τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιό Του διὰ τῆς Ἐκκλησίας μας.