«Ταυτότητα φύλου: Μία διεπιστημονικὴ προσέγγιση» – Ἀπό τὴν ἡμερίδα στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο

Μὲ πρωτοφανὴ συμμετοχὴ κόσμου καὶ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 28 Μαΐου 2017 στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν ...
Περισσότερα