Ὁμιλία στὰ Ἰωάννινα: Ὁ ἐρχόμενος Κύριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ὁ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύλλογος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» σᾶς προσκαλεῖ σέ ὁµιλία πού θά γίνει στήν αἴθουσα τοῦ Συλλόγου τήν Κυριακή 7 Μαΐου, 7.30 µ.µ.

ὉµιλητήςἈρχιµ. π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, Προϊστάµενος Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ»

Θέµα: «Ὁ ἐρχόμενος Κύριος»

Ἡ παρουσία σας θά εἶναι γιά µᾶς τιµή καί χαρά.