«Ἀντισταθεῖτε»!

«Συγκλόνισε τοὺς πιστοὺς μὲ τὸν λόγο του κατὰ τὴν περιφορὰ τῶν Ἐπιταφίων στὴν Καλαμαριὰ ὁ Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, καλώντας τοὺς Ἕλληνες νὰ ἀντισταθοῦν σὲ ὅσους ὁδήγησαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὴν ἐξαθλίωση.

“Μὴ φοβάσθε, ἀντισταθεῖτε! Τούτη ἡ λιτανεία δὲν εἶναι μόνο θρησκευτικὴ πομ­πή· μεταβάλλεται, ἐπειδὴ τὸ θέλουν οἱ καιροί, σὲ πράξεις ἀντίστασης σὲ ὅ­σους θέλουν νὰ ἰσοπεδώσουν τὴν πατρίδα μας, σὲ ὅσους θέλουν νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ἑλληνορθόδοξο φρόνημα τῆς ἀντίστασης, σὲ ὅσους θεωροῦν ὅτι εἴμαστε μετοχὲς στὰ δικά τους χρηματιστήρια καὶ μποροῦν νὰ μᾶς παίζουν στὰ ζάρια…

Ὄχι, ἀδελφοί μου! Τὸ ὀφείλουμε στοὺς παπποῦδες καὶ στὶς γιαγιάδες μας ποὺ ἄφησαν τὰ κόκκαλά τους στὸν Πόντο, στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὴν Ἀνατολικὴ Θράκη καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη, στὴν Ἄνω Μακεδονία καὶ στὴ Βόρειο Ἤπειρο, στοὺς προγόνους μας ποὺ ἔχυσαν αἷμα γιὰ νὰ διατηρηθεῖ τὸ ἑλληνορθόδοξο φρόνημά μας ψηλά…

Πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε, γιατὶ ὁ ἑλληνικὸς κόσμος δὲν πρέπει νὰ ἐκλείψει. Ὀφείλουμε νὰ παραδώσουμε πατρίδα ἐλεύθερη, Ὀρθόδοξη, μὲ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ κυριαρχία… Σ’ αὐτὸν τὸν τόπο νοικοκύρηδες εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία, ὄχι Ἀμερικανοί, Ρῶσοι, Γερμανοὶ ἢ Γάλλοι… Ἂς χάσουμε τὸν χρυσό, τὸν Χριστὸ νὰ μὴ χάσουμε! Γι’ αὐτὸ ἐπιστροφὴ στὸν Χριστὸ καὶ στὶς ρίζες τῶν προγόνων μας!… Ψηλὰ τὰ λάβαρα, ψηλὰ τὶς καρδιές!… Δὲν ὑποκύπτουμε, παλεύουμε καὶ ἀγωνιζόμαστε κρατών­τας στὸ ἕνα χέρι τὸν Σταυρὸ καὶ στὸ ἄλλο τὴ γαλανόλευκη”.

Ἀπευθυνόμενος στοὺς νέους ἐξαπέλυσε ἐπίθεση στοὺς πολιτικοὺς ποὺ ὁ­δή­γησαν τὴν Ἑλλάδα στὴν ἐξαθλίωση, λέγοντας ὅτι “κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔφεραν τὴν Ἐλλάδα σὲ αὐτὸ τὸ χάλι δὲν τόλμησε νὰ βγεῖ δημόσια καὶ νὰ πεῖ συγγνώμη”. Ζήτησε ὁ ἴδιος συγγνώμη καὶ πρόσθεσε: “Ἀναλάβετε ἐσεῖς τὶς τύχες τῆς Πατρίδας, ἔχοντας πίστη στὸν Χριστὸ καὶ ἀγάπη στὴν πατρίδα. Εὔχομαι νὰ ἀκουστοῦν οἱ προσευχὲς ὅλων μας, καὶ ὅπως λέμε “Χριστὸς Ἀνέστη”, σύντομα νὰ ποῦμε καὶ “Ἑλλὰς Ἀνέστη!”» («Δημοκρατία» 19-4-2017).

Ἑνώνουμε κι ἐμεῖς τὴ φωνή μας μὲ τὴ γεμάτη πίστη καὶ ἱερὸ ἐνθουσιασμὸ φωνὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ παρακαλοῦμε ταπεινὰ τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου Κύριο τῶν Δυνάμεων νὰ βοηθήσει τὴν πατρίδα μας νὰ πάρει τὴν ὁδὸ τῆς ἀληθινῆς μετανοίας, ὥστε σύντομα μαζὶ μὲ τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» νὰ ἀντηχεῖ καὶ ἡ ἐπωδὸς «Καὶ ἡ Ἑλλὰς Ἀνέστη»!