Μιὰ εἴδηση πραγματικῆς ἐλπίδας

Μέσα στὴ χειμωνιάτικη καταχνιὰ ποὺ ἐπιβαρύνεται καὶ ἀπὸ τὶς καθημερινὲς εἰδήσεις γιὰ τὶς ἀξιολογήσεις καὶ ἐπαναξιολογήσεις τῆς χώρας μας ἀπὸ τὰ τακτικὰ Eurogroups (γιουρο-γκρούπς) γιὰ τὸ βιώσιμο ἢ μὴ τοῦ χρέους τῆς Πατρίδας μας στοὺς δανειστές μας, εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ μιὰ εἴδηση σπάνια ἀλλὰ γεμάτη ἐλπίδα. Μιὰ εἴδηση μὲ σπουδαῖο μήνυμα: ὅτι καὶ στὴν ἐποχή μας, ὅπου ἐ­πικρατεῖ ἡ σκληρότητα, ὁ ἀτομισμὸς καὶ τὸ ὑλιστικὸ συμφέρον καὶ κάποιες χῶρες ἔκλεισαν μὲ ψηλὰ συρματοπλέγματα τὰ σύνορά τους γιὰ νὰ μὴν εἰσέλθουν σ’ αὐ­τὲς οἱ ἀξιολύπητοι πρόσφυγες, δὲν χάθηκε ὁ ἀνθρωπισμός, τὸ ἦθος καὶ ἡ τιμιότητα. Τὸ σπουδαῖο αὐτὸ καὶ ἐλπιδοφόρο μήνυμα τὸ ἔδωσε πρὸς ὅλο τὸν κόσμο μιὰ δωδεκάχρονη Ἑλληνίδα μαθήτρια ἀπὸ τὶς Σέρρες, ἡ Κωνσταντίνα Νικολέτα.

Τὸ βράδυ τῆς 22ας Νοεμβρίου 2016 σὲ κεντρικὸ σημεῖο τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν βρῆκε ἐπιστρέφοντας στὸ σπίτι της ἕνα πορτοφόλι γεμάτο μὲ χρήματα. Τὸ πῆρε καὶ τὸ ἔδωσε ἀμέσως στὴ μητέρα της. Σὲ λίγο πῆγαν μαζὶ στὴν Ἀστυνομία, ζήτησαν τὸν ὑπεύθυνο καὶ τοῦ παρέδωσαν τὸ πορτοφόλι. Ἐκεῖνος μέτρησε τὰ χρήματα – ἦταν 3.380 εὐρώ – σημείωσε τὰ στοιχεῖα τους καὶ τοὺς εἶπε νὰ παρουσιασθοῦν τὸ πρωὶ στὸ Γραφεῖο τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ Σερρῶν κ. Ἀθανασίου Ματσαρόκου. Μόλις εἶδε τὸ πρωὶ στὸ Γραφεῖο του ὁ Διευθυντὴς τὴ μαθήτρια καὶ τὴ μητέρα της, τὶς ὑποδέχθηκε μὲ χαρὰ καὶ συγχάρηκε τὴ μικρὴ γιὰ τὴν τιμιότητα καὶ τὸ ἦθος της, τὴν δὲ μητέρα της γιὰ τὴν καλὴ καὶ χριστιανικὴ ἀνατροφὴ ποὺ ἔδωσε στὴν κόρη της.

–Θὰ κρατήσουμε, πρόσθεσε ὁ Διευθυν­τής, ἐδῶ στὸ Τμῆμα μας τὸ πορτοφόλι μὲ τὰ χρήματα καὶ τὰ στοιχεῖα σας καὶ ἂν μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο δὲν ἔλθει κανεὶς νὰ τὰ ζητήσει, θὰ σᾶς εἰδοποιήσουμε νά ᾿ρθεῖτε νὰ τὰ πάρετε. Θὰ εἶναι δικά σας.

–Ὄχι! Ὄχι! φώναξε ἡ μικρή. Τότε τὰ χρήματα αὐτὰ θέλω νὰ δοθοῦν σὲ φτωχὲς καὶ ἄπορες οἰκογένειες. Καὶ θὰ μᾶς συστήσετε ἐσεῖς ποὺ ξέρετε καλύτερα τέτοιες οἰκογένειες.

Ἀκούγοντας τὴν κόρη της ἡ μητέρα της ἔβγαλε τὸ μαντηλάκι της καὶ σφόγγιζε τὰ μάτια της. Ὁ κ. Ματσαρόκος μὴ θέλοντας νὰ τὸν βλέπουν νὰ κλαίει εὐχήθηκε συγκινημένος:

–Νὰ ζήσεις, παιδί μου! Νὰ σὲ χαίρονται οἱ γονεῖς σου! Καλὴ πρόοδο στὰ μαθήματά σου!

Τὰ ΜΜΕ τῶν Σερρῶν ἔδωσαν μεγάλη δημοσιότητα στὸ γεγονός. Καὶ τὸ ἄξιζε! Σπουδαῖο πραγματικὰ παράδειγμα πρὸς μίμηση γιὰ ὅλους μας, μικροὺς καὶ μεγάλους. (Πηγή: «Δημοκρατία» 3-12-2016).