Ἀνυπόφορη ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια

   Ἡ παρακάτω εἴδηση εἶναι μεταφρασμένη ἀπὸ ἀνάρτηση στὴν τουρκικὴ ἱστοσελίδα «diken»: «Σὲ διαθεσιμότητα τέθηκε ὁ καθηγητὴς Δρ. Ἐρμπάι Μπαρντακτσίογλου τοῦ πανεπιστημίου Ἀντνὰν Μεντερὲς τοῦ Ἀϊδινίου, μὲ τὴν κατηγορία τῆς “προσβολῆς τῶν Ὀθωμανῶν”. Ὁ Μπαρντακτσίογλου (…) στὶς 29 Μαΐου ἀναφερόμενος στὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἔγραψε σὲ ἱστοσελίδα κοινωνικῆς δικτύωσης πώς “σήμερα εἶναι ἡ ἐπέτειος τῆς κατάληψης τῆς Κωνσταντινούπολης, ποὺ ἦταν ἡ πρωτεύουσα τοῦ ὑπέροχου πολιτισμοῦ τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἀπὸ μιὰ βάρβαρη καὶ φανατικὴ φυλή”. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνάρτηση αὐτὴ ποὺ προκάλεσε συζητήσεις, ὁ καθηγητὴς Τζαβὶτ Μπιρτζάν, πρύτανης τοῦ ADU, χαρακτήρισε τὸν Μπαρ­ν­τακτσίογλου “ἐραστὴ τοῦ Βυζαντίου” καὶ πρόσθεσε (…): “Νὰ ξέρουν ὅμως πὼς τὰ παιδιὰ τοῦ ὄρους Χιρὰ θὰ προκαλέσουν ξανὰ τὴν ἀπόλυτη ἥττα στὰ παιδιὰ τοῦ Ὀλύμπου”» («Ἁγιορείτικο Βῆμα» 6-6-2016).
   Ὁ καθηγητὴς κ. Μπαρντακτσίογλου διατύπωσε τὴν διεθνῶς παραδεκτὴ ἱστορικὴ ἀλήθεια. Ὅμως δὲν ξέρει καν­εὶς τί νὰ ὑπογραμμίσει: τὸ ἔλλειμμα δημοκρατίας τῆς γειτονικῆς χώρας ἢ τὴ δουλοπρέπεια ὁρισμένων πανεπιστημιακῶν ἡγετῶν της; Δυστυχῶς, ἐνῶ διανύουμε τὸν 21ο αἰώνα, ἡ τουρκικὴ ἡγεσία ἀρνεῖται νὰ σεβασθεῖ τοὺς διεθνεῖς κανόνες καὶ τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὰ ὁποῖα ὑπολογίζει κάθε εὐνομούμενη χώρα. Ἑπομένως ἂς μὴν περιμένει κανείς – ὑπὸ τὶς σημερινὲς συνθῆκες – ἡ Τουρκία νὰ προοδεύσει οὐσιαστικὰ ὡς πρὸς τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες ποὺ ὑπηρετοῦν τὶς ἀνώτερες ἐφέσεις τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας, μεταξὺ τῶν ὁποίων δεσπόζει καὶ ἡ ἔρευνα γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια.