Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Α. Τό θάρ­ρος καί ἡ ἀν­δρεί­α του. Λί­γοι ἀ­σφα­λῶς ἄν­δρες στήν ἱ­στο­ρί­α ἐρ­γά­σθη­καν ὅ­σο ὁ προ­φή­της Ἠ­λί­ας γιά νά ...
Περισσότερα

1 2