Φάροι Ὀρθοδοξίας στὰ Πομακοχώρια

   Σὲ μιὰ περιοχὴ ποὺ ἔχει ἀφεθεῖ ξέφραγη στὰ χέρια τῶν Τούρκων πρακτόρων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου τῆς Κομοτηνῆς παρασύρουν καὶ τοὺς Πομάκους ποὺ δὲν εἶναι Τοῦρκοι, ἀνέλαβε νὰ ἀναχαιτίσει τὸ ρεῦμα τοῦ κακοῦ ἡ Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Ξάνθης. Σὲ συνεργασία μὲ ὀκτὼ τοπικοὺς Συλλόγους καὶ ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης ἀναστήλωσαν, ἀνακαίνισαν καὶ ἄρχισαν νὰ λειτουργοῦν τὰ σχεδὸν ρημαγμένα ἕως τώρα παρεκκλήσια.
   Τὸ πρῶτο παρεκκλήσι εἶχε κτισθεῖ κοντὰ στὸν Ἐχίνο τῆς Ξάνθης τὸ 1932 πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Γεωργίου. Ἀκολούθησε τὸ προσ­κυνητάρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Μέδουσα τὸ 1953, ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὶς Ἄνω Θέρμες καὶ τῶν Ἁγίων Δημητρίου καὶ Γεωργίου τὸ 1965 στὶς Σάτρες, ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ στὸ Ὡραῖο τὸ 1970, ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Κυριακῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴ Μύκη τὸ 1976, καὶ πρόσφατα τὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Γλαύκη καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης στὶς Θέρμες.
   Τὰ ἀπέριττα αὐτὰ ἐκκλησάκια λειτουργοῦν κάθε δεύτερο Σάββατο, διαδοχικά. Ἀρκετὲς φορὲς μάλιστα λειτουργεῖ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων. Συμμετέχουν δὲ μερικὲς ἑκατοντάδες πιστῶν ἀπὸ ὅλη τὴ Βόρεια Ἑλλάδα μὲ εἰδικὴ εἰδοποίηση καὶ κινητοποίηση ἀπὸ τὴν Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Ξάνθης.
   Τὰ παρεκκλήσια αὐτὰ «μπορεῖ νὰ εἶναι λιτὰ καὶ φτωχικά, ἀλλὰ ὁ πλοῦτος τους σὲ πνευματικὴ προσφορὰ εἶναι ἀνυπολόγιστος… Ἀποτελοῦν τὰ τελευταῖα χρόνια τὴ μοναδικὴ πηγὴ φωτός, ἕναν φάρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς χριστιανικῆς πίστεως» στὴν περιοχὴ αὐτὴ της Θράκης, ὅπου ζοῦν οἱ Πομάκοι («Δημοκρατία» 28-3-2016). Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶναι τμῆμα τῆς φυλῆς τῶν Πετσενέγων ποὺ ἐγκαταστάθηκε νοτίως τῆς Βουλγαρίας. Ὅσοι μετὰ τὸν καθορισμὸ τῶν βαλκανικῶν συνόρων βρέθηκαν στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια θεωρήθηκαν Ἕλληνες. Οἱ Τοῦρκοι προσπαθοῦν μὲ τὴν ἰσλαμοποίηση καὶ ἄλλες ὑποσχέσεις νὰ τοὺς τουρκοποιήσουν. Οἱ περισσότεροι ἀντιστέκονται. Ἐμεῖς, φτωχοὶ σὲ ὑλικὰ μέσα, τοὺς βοηθοῦμε μὲ σεβασμὸ στὶς παραδόσεις τους καὶ δείχνοντάς τους τὸν πλοῦτο τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μας. Ἤδη ἀρκετοὶ μᾶς ἀκολουθοῦν. Μακάρι νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς καὶ ἄλλους Πομάκους νὰ γνωρίσουν τὸ Φῶς καὶ τὴν Ἀλήθεια.