Ὁ ἐφιάλτης τῆς ἀχρήματης κοινωνίας

    Δὲν ὑπάρχει σχεδὸν ἡμέρα ποὺ νὰ μὴν ἐμφανισθεῖ σὲ κάποιο τηλεοπτικὸ κανάλι ἢ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ἢ ἄλλο μέσο ἐνημερώσεως ὁ Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Τρύφων Ἀλεξιάδης προπαγανδίζοντας τὸ μέτρο τῆς ἐπιβολῆς χρήσεως πλαστικῶν καρτῶν γιὰ τὶς συν­αλλαγὲς ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2016.
    Τὸ μέτρο σχεδιάζεται νὰ «ἐπιβληθεῖ» ὄχι μὲ τὴ βία, ἀλλὰ μὲ τὴν παροχὴ κινήτρων: Τὸ ἀφορολόγητο ὅριο θὰ ἀναγνωρίζεται μόνο μὲ τὴ χρήση πλαστικῆς κάρτας, θὰ γίνονται κληρώσεις μὲ δῶρα ἀνὰ 1.000 ἢ 2.000 εὐρὼ συναλλαγῶν μὲ πλαστικὸ χρῆμα, εἰδικὲς προσφορὲς ἀπὸ καταστήματα καὶ ἄλλα. Στὶς κληρώσεις μάλιστα θὰ περιλαμβάνονται καὶ ἀκίνητα τοῦ Δημοσίου. «Τὸ Δημόσιο ἔχει ἕνα σωρὸ ἀκίνητα ποὺ τὰ δίνουμε ἀκόμη καὶ χωρὶς ὑποχρέωση ὑποβολῆς δήλωσης Ε9 καὶ θὰ τὰ ἀπαλλάξουμε ἀπὸ τὸν φόρο ἀκινήτων, γιὰ νὰ ἔχουν ἕνα κίνητρο παραπάνω οἱ πολίτες»… «Στόχος μας εἶναι ὁ πολίτης νὰ καταναλώνει τὸ 100% τοῦ εἰσοδήματός του μὲ τὴν κάρτα». Αὐτὰ μεταξὺ τῶν ἄλλων δήλωσε ὁ κ. Ἀλεξιάδης σὲ συνέντευξή του στὴν «Καθημερινὴ» στὶς 19 τοῦ περασμένου Ὀκτωβρίου.
    Εἶναι τραγικὸ τὸ πόσο ἐπιπόλαια προσ­εγγίζει τὸ σοβαρότατο αὐτὸ ζήτημα ὁ κ. Ὑπουργός. Δὲν γνωρίζει ἢ συνειδητὰ παραβλέπει τοὺς κινδύνους τοῦ ἐφιαλτικοῦ κόσμου τῆς ἀχρήματης κοινωνίας, πρὸς τὴν ὁποία ὠθεῖ μὲ τὴν προσχηματικὴ ἢ ἐνδεχομένως καὶ ὕποπτη παραπάνω με­­θόδευση τὸν τόπο; Δὲν ἔχει ἀκούσει τίποτε γιὰ τὸν κίνδυνο ἐπιβολῆς ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου στὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴν καθιέρωση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τρόπου συν­αλλαγῶν;
    Οἱ προπαγανδιστὲς τῆς ἀχρήματης κοινωνίας διαδίδουν ὅτι οἱ ἠλεκτρονικὲς συν­αλ­λαγὲς εἶναι ἀνώνυμες. Σκόπιμη παραπληροφόρηση! Ὁ Par Strom, ἐκπρόσωπος τοῦ Ἱδρύματος New Welfare Foundation, ποὺ ἑδρεύει στὴ Στοκχόλμη, ἀπαντώντας σ᾿ αὐτοὺς εἶπε: «Ὅταν ἀγοράζετε κάτι, εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν ἀφήσετε ἠλεκτρονικά ἴχνη πίσω σας, καὶ τὰ ἠλεκτρονικά ἴχνη ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἔχετε ἀγοράσει κάτι μποροῦν νὰ ποῦν ὁλόκληρη τὴν ἱστορία τῆς ζωῆς σας. Αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει μὲ πολὺ εὐαίσθητες πληροφορίες. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δὲν θέλουν μία τέτοια κοινωνία ὁλοκληρωτικῆς ἐπιτήρησης».
    Ναί, κ. Ὑπουργέ! Ὅσα ἀμφίβολα «κέρδη» κι ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι θὰ προσφέρει τὸ πλαστικὸ χρῆμα, τίποτε δὲν συγκρίνεται μὲ τὴ φρίκη τοῦ ἐφιαλτικοῦ κόσμου τῆς ἀσπλαχνίας καὶ ἀνελευθερίας ποὺ θὰ δημιουργήσει. Κι αὐτὸν τὸν κόσμο ἡ Ἑλλάδα, ἡ χώρα τῆς ἐλευθερίας, δὲν τὸν θέλει!