Μεγάλα μηνύματα ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας

    Κατὰ τὴν παρουσία του στὸν πρόσ­φατο ἑορτασμὸ τῆς ἐπετείου τοῦ ΟΧΙ στὴ Θεσσαλονίκη καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς Μακεδονίας μας ὁ ἐξοχώτατος ἀνώτατος πολιτειακὸς ἄρχων τῆς Χώρας μας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος ἔκαμε πηγαῖες δηλώσεις μὲ πολλοὺς ἀποδέκτες. Προέβη δὲ καὶ σὲ ἐνέργειες συγκινητικές, σύμφωνες μὲ τὶς αἰώνιες Ἑλληνορθόδοξες Παραδόσεις τοῦ Γένους μας. Ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτὰ κινδύνευαν νὰ λησμονηθοῦν τὸν τελευταῖο καιρό.
    Ἔτσι, μετὰ τὴ λήξη τῆς Δοξολογίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου δήλωσε: «Τὸ ἔθνος μας νὰ μὴν ὑπολογίζει στὸ μέγεθος τῆς δύναμης, ἀλλὰ στὴν πίστη στὰ ἰδανικά του καὶ στὴ μέχρις αὐτοθυσίας ὑπεράσπιση τῆς Πατρίδας».
    Ὅταν δὲ στὸ τέλος τῆς ἐπιβλητικῆς παρελάσεως τοῦ ἔδωσαν τὸ μικρόφωνο, γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσει ζωντανὰ μέσῳ ἀσυρμάτου μὲ τὸν ἐκπληκτικὸ πιλότο ποὺ συγκίνησε τοὺς Πανέλληνες μὲ τὶς ἐντυπωσιακὲς χαμηλὲς πτήσεις του πάνω ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς παρελάσεως, τοῦ εἶπε: «Κύριε σμηναγέ, τὰ φτερά σας σκεπάζουν τὴ χώρα καὶ τὸν λαό μας. Νὰ εἶστε ὑπερήφανοι γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀποστολή σας. Ὁ Θεὸς μαζί σας». Δακρύσαμε ὅσοι τὸν εἴδαμε καὶ τὸν ἀκούσαμε. Χρόνια εἴχαμε νὰ ἀκούσουμε τέτοια εὐχὴ ἀπὸ τόσο ἐπίσημα χείλη.
    Καὶ στὸν χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυνε στὸ γεῦμα ποὺ παρέθεσε πρὸς τιμήν του στὴ Λέσχη Ἀξιωματικῶν Θεσσαλονίκης ὁ διοικητὴς τοῦ Γ΄ Σώματος Στρατοῦ Ἀντιστράτηγος Ἠλίας Λεοντάρης, μὲ ὅλο τὸ βάρος τῆς Ἱστορίας τοῦ Γένους μας, ποὺ σηκώνει στοὺς ὤμους του, εἶπε σταθερά: «Τὰ ἑλληνικὰ σύνορα, χερσαῖα καὶ θαλάσσια, εἶναι τὰ σύνορα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Τὸ ποιὰ εἶναι τὰ σύνορα τὸ καθορίζουμε μόνο ἐμεῖς, ὁ κυρίαρχος ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ κυρίαρχη ἑλληνικὴ Πολιτεία, καὶ τὰ ὑπερασπίζονται οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις, ὅπως ἀκριβῶς ταιριάζει στὴν Ἱστορία καὶ τὴν κυριαρχία μας. Ἐκπτώσεις σὲ αὐτὸ δὲν ὑπάρχουν». Τὰ ἴδια δὲν θά ᾽λεγε καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ἂν ἦταν παρών;
    Τέλος ὅταν μπῆκε στὸ ὀχυρὸ τοῦ Ροῦπελ, ἄναψε κερὶ στὸ εἰκονοστάσι ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ μέσα καὶ προσκύνησε εὐλαβικὰ τὴν ἱερὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας («Δημοκρατία» 27 καὶ 29-10-2015).
    Ἂς τὰ βλέπουν αὐτὰ μερικοί-μερικοὶ ποὺ παριστάνουν τὸν ἄθεο ἢ καὶ κάποιοι ποὺ χτυποῦν καὶ περιφρονοῦν τὴ Θρησκεία. Ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας μας πάντως ἀνεπηρέαστος ζεῖ, χαίρεται καὶ τιμᾶ καὶ τὴν ἑλληνικότητά μας καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας. Ὁ Θεὸς νὰ τὸν μακροημερεύει!