Προσφορὰ ἀγάπης

    Ἀπὸ τὸν τοπικὸ Τύπο τῆς Κρήτης προέρχεται ἡ εἴδηση ποὺ ἀναδημοσιεύθηκε σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα («Καθημερινὴ» 7-7-2015): «Σὲ μιὰ κίνηση ἀνθρωπιᾶς καὶ ἀλληλεγγύης προχώρησε ἡ οἰκογένεια Καλαθάκη καὶ ἡ Kappa Foods, ἀφοῦ ἔστησε τραπέζια μὲ παγωμένο νερὸ καὶ ἐδέσματα γιὰ νὰ τὰ προσφέρει σὲ ὅσους περιμένουν στὴν οὐρὰ τῶν ΑΤΜ καὶ τῶν ταμείων τῶν τραπεζῶν στὸ Ἡράκλειο».
    Ὁ κ. Γ.Τ., γενικὸς διευθυντὴς τῆς ἑταιρείας, εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα ἀβεβαιότητας τῶν τελευταίων ἡμερῶν, τὴ μεγάλη οἰκονομικὴ καὶ ψυχολογικὴ πίεση ποὺ δέχεται ὁ κόσμος, σκεφτήκαμε ὅτι ἔχουμε χρέος νὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ταλαιπωροῦνται».
    Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ «ἄνθρωποι τῆς ἐπιχείρησης προσέφεραν δωρεὰν μπουκάλια νερό, χυμούς, καφέ, κέϊκ καὶ βουτήματα στοὺς συνταξιούχους ποὺ περίμεναν ἔξω ἀπὸ ὅλες τὶς ἀνοιχτὲς τράπεζες τοῦ Ἡρακλείου, ἐνῶ παράλληλα ἔστησαν ὀμπρέλες γιὰ ἴσκιο καὶ καρέκλες γιὰ νὰ ξαποσταίνουν ὅσοι κουράζονταν ἀπὸ τὴν ὀρθοστασία».
   Μέσα στὴ δυσάρεστη ἀτμόσφαιρα ποὺ δημιούργησαν τὰ ἔκτακτα οἰκονομικὰ μέτρα στὰ εὐρύτερα λαϊκὰ στρώματα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἡ ἀξιέπαινη πρωτοβουλία τῆς ἐπιχειρήσεως Καλαθάκη μᾶς ἔδωσε μιὰ ἀνάσα δροσιᾶς πνευματικῆς καὶ πραγματικῆς ἀναψυχῆς. Ἔτσι ἀποτυπώνεται γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ αὐθόρμητη ἐκδήλωση τῆς παραδοσιακῆς καλοσύνης καὶ ἡ φιλόξενη διάθεση τοῦ ἑλληνορθόδοξου λαοῦ μας, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπὸ τὴ μεγάλη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης: «Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους» (Ρωμ. ιγ΄ 8). Δόξα τῷ Θεῷ!