Ἡ Ὀρθοδοξία κατακτᾶ ἐκλεκτὲς ψυχὲς

   Στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» (15-5-2015) διαβάσαμε:
   «Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Χίρς, κληρικὸς σήμερα τῆς Ἱερᾶς ­Μητροπόλε­ως Ἱερισσοῦ, γεννήθηκε στὶς ΗΠΑ ­ὡς ἕ­­να ἀπὸ τὰ τρία παιδιὰ τῆς οἰκογένειας ἑνὸς ἀγγλικανοῦ ἱερέως. Μέσα ἀπὸ μία ­πορεία ἀναζήτησης τῆς ἀλήθειας, ­γνώρισε τὴν Ὀρθοδοξία στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴ συνέ­χεια βαπτίστηκε στὸ Ἅγιον Ὄρος. ­Με­τὰ τὶς σπουδές του στὸ ­πανεπιστήμιο τοῦ Wisconsin καὶ στὸ πανεπιστήμιο Berke­ley τῆς Καλιφόρνιας» φοίτησε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α. Π. Θεσσαλονίκης.
   «Ὁ π. Πέτρος μεγαλώνοντας ἀμφισβήτησε τὴν προτεσταντικὴ καὶ τὴ ρωμαιοκαθολικὴ ἐμπειρία περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ ἦταν φοιτητὴς στὸ ­πανεπιστήμιο τοῦ Wis­consin καὶ σπούδαζε ­ἱστορία», πληροφορήθηκε ὅτι οἱ γονεῖς του ­«ἀ­­­ποφάσισαν νὰ γίνουν ὀρθόδοξοι. (…). Ἐδῶ ἀξίζει νὰ σημει­ωθεῖ ὅτι οἱ γονεῖς τοῦ π. Πέτρου ἦταν ‘‘παραδοσιακοὶ’’ ἀγγλικανοί, ποὺ δια­φώνησαν μὲ καινοτομίες τῆς ἀγγλικανικῆς ἐκκλησίας, ὅπως π.χ. τὴ χειροτονία γυναικῶν. (…) Ἀναζητώντας τὴν ἀλήθεια (…) ἐπισκέφθηκε μιὰ μικρὴ ἑλληνικὴ ἐνορία στὸ Μάντισον τοῦ Wisconsin τὴν ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ. ‘‘Μόλις εἰσῆλθα στὴν ἐκκλησία, ἔνιωσα σὰν νὰ ἤμουν σὲ ἄλλον κόσμο. Ἦταν τελείως διαφορετικὴ ἐμπειρία ἀπὸ αὐτὲς ποὺ εἶχα ὡς ἀγγλικανὸς καὶ κατηχούμενος ρωμαιοκαθολικός. (…) Μὲ τὴ μελέτη σὺν τῷ χρόνῳ ἡ διάνοια ἀκολούθησε τὴν καρδιὰ καὶ ἔγινε δεκτὸ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ’’. (…) Σήμερα ἔχει πέν­τε παιδιὰ καὶ εἶναι ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ προφήτη Ἠλία στὰ Πετροκέρασα νομοῦ Θεσσαλονίκης.
   Στὸ ἐρώτημα ποιός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ κληρικοῦ στὴν ἐποχή μας ἀπαντᾶ: “Αὐτὸ ποὺ λείπει περισσότερο ἀπ’ ὅλα στὴν ἐποχή μας εἶναι ἡ προφητικὴ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ φωνὴ τῆς Ἀληθείας σώζει. Δὲν εἶναι μόνο ἡ προσφο­ρὰ φαγητοῦ καὶ ἡ κοινωνικὴ δράση, οὔτε οἱ ἠθικολογίες, ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ συνειδητοποιήσει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἡ σωτηρία βρίσκεται στὴν Ἐκκλησία”».
   Ἡ συγκινητικὴ ἱστορία τοῦ ζηλωτοῦ αὐ­τοῦ ἱερέως πρέπει νὰ προβληματίσει θετικὰ τόσο τοὺς κληρικούς, ὅσο καὶ τὰ λαϊ­κὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ ἀποστολὴ ποὺ ἔχουν νὰ ἐπιτελέσουν στὸν σημερινὸ παραπαίοντα κόσμο, ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ πνευματικὰ στηρίγματα. Εἴθε τὸ παράδειγμα τοῦ π. Πέτρου νὰ βρεῖ πολλοὺς μιμητές!