Βανδαλισμοὶ χριστιανικῶν νεκροταφείων

   Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ διαβάσαμε τὴν ἀ­­­κόλουθη εἴδηση:
   «Ἐντυπωσιακὴ εἶναι ἡ διαφορὰ στὴ στάση τῶν πολιτικῶν καὶ τοῦ Τύπου καὶ τῶν ἀνάλογων δηλώσεων, σχετικὰ μὲ τοὺς βανδαλισμοὺς κατὰ χριστιανικῶν τό­­πων στὴν Εὐρώπη καὶ ἰδιαίτερα στὴ Γαλ­­λία. Στὴν περίπτωση ποὺ ὑπάρχουν ἐπιθέσεις κατὰ ἑβραϊκῶν ­νεκροταφείων ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ἔντονα τὶς ­καταδικάζει (…). Ἀλλὰ στὴν περίπτωση ποὺ ὑπάρχουν βεβηλώσεις χριστιανικῶν τόπων, ὑ­­­­πάρχει σιωπή.
   Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ σιωπή. Εἶναι καὶ ἡ ὑποκρισία. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015 τὸ εἰδησεογραφικὸ κανάλι BFMTV δημοσίευσε στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴ βεβήλωση νεκροταφείων τὸ 2014. Στὴν πρώτη θέση βρέθηκαν λοιπὸν χριστιανικὰ νεκροταφεῖα, μὲ συνολικὰ 206 περιπτώσεις, στὴ δεύ­­τερη θέση καὶ σὲ τεράστια ­διαφορά, ἦ­­­ταν τὰ ἑβραϊκὰ νεκροταφεῖα μὲ συνολικὰ 6 περιπτώσεις, καὶ στὴν τρίτη τὰ μουσουλ­μανικὰ μὲ συνολικὰ 4 ­περιπτώσεις. (…) Οἱ πρῶτες ­πληροφορίες ­δημοσιεύθηκαν τὸ πρωί, ἀλλὰ τὸ μεσημέρι (…) τὸ κανάλι ἄλλαξε καὶ δὲν ἀνέφερε πλέον “χριστιανικὰ” νεκροταφεῖα, ἀλλὰ “δημοτικὰ” νε­κροταφεῖα!» (ἱστολόγιο «Κόκκινος οὐ­ρανὸς» 27-3-2015).
   Εἶναι νὰ θλίβεται κάθε συνετὸς ἄνθρωπος γιὰ τὴ συνεχιζόμενη ἀποχριστιανοποίηση τῆς Εὐρώπης καὶ μάλιστα τῆς Γαλλίας, ὅπου ὑποτίθεται ὅτι δεσπόζουν τὰ δημοκρατικὰ ἰδεώδη καὶ προστατεύονται τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν. Στὴν πραγματικότητα ἡ λεγόμενη «Νέα Τάξη» πραγμάτων μὲ τὴ διαφημιζόμενη παγκοσμιοποίηση καὶ πολυπολιτισμικότητα ἔχει ἀπονευρώσει τὰ ἄλλοτε χριστιανικὰ κράτη τῆς «γηραιᾶς ἠπείρου», μὲ ἀποτέλεσμα οἱ κυβερνήσεις τους νὰ ἀνέχονται τὶς ἀντιχριστιανικὲς προσβολὲς καὶ νὰ παρουσιάζουν ἰδιαίτερη εὐαισθησία μόνο ὅ­­­­ταν θίγονται τὰ δικαιώματα δυναμικῶν μειοψηφιῶν, ὅπως οἱ ἑβραῖοι καὶ οἱ μουσουλμάνοι. Ἐὰν αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἠθικοκοινωνικὴ ὀπισθοδρόμηση, τότε τί εἶναι;