Φρίκη…

   Τὸν τελευταῖο καιρὸ δεχόμαστε καταιγισμὸ εἰδήσεων ποὺ ἀναφέρονται σὲ βίαιες ἐνέργειες φανατικῶν μουσουλμάνων. Ἂς δοῦμε μία ἀπὸ αὐτές:
   «Ἰμάμης ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τὴν 12χρονη κόρη του καὶ ἄφησε ἀναίσθητη ἀπὸ τὰ χτυπήματα τὴν 15χρονη ἀδελφή της, ἐπειδὴ καὶ οἱ δυό τους ἀλλαξοπίστησαν καὶ ἀσπάστηκαν τὸν Χριστιανισμό. (…) Οἱ δύο ἀδελφὲς εἶχαν ἀποφασίσει νὰ συμμετάσχουν σὲ χρι­στιανικὴ ἐκδήλωση, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας συγκινήθηκαν ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ μηνύματα καὶ διδασκαλία καὶ ἀποφάσισαν νὰ ἀσπαστοῦν τὴν Χριστιανοσύνη. Ὁ ἰμάμης καὶ πατέρας τῶν δύο κοριτσιῶν Abudalah Ali στὸ τζαμὶ Bwita τῆς περιοχῆς Kaliro στὴν Οὐγκάντα, μόλις ἐνημερώθηκε γιὰ τὴν ἀπόφαση τῶν νεαρῶν κοριτσιῶν του, συγκέντρωσε μιά ὁμάδα μουσουλμάνων, ἀποτελούμενη ἀπὸ περίπου 17 ἄτομα καὶ ἐπιχείρησε νὰ ἐπιτεθεῖ στὴ χριστιανικὴ ἐκδήλωση. Ὅμως τὴν ὥρα ποὺ τὸ φανατισμένο πλῆθος τῶν μουσουλμάνων κατέφθασε στὸ σημεῖο, ἡ ἐκδήλωση εἶχε ἤδη ὁλοκληρωθεῖ. Ὁ ἰμάμης ὅμως πῆγε στὸ σπίτι του καὶ περίμενε τὶς δύο κόρες του, ὅπου καὶ τοὺς ἐπιτέθηκε μὲ μπαστούνι, χτυπώντας τες ἄγρια μέχρι ποὺ ἡ 12χρονη κατέληξε» («Defencenet» 23-1-2015).
   Εἶναι διαπιστωμένο γενικῶς ὅτι ὁ φανατισμὸς τυφλώνει τὸν ἀνθρώπινο νοῦ καὶ ὁδηγεῖ κάποτε σὲ στυγερὰ ἐγκλήματα. Στὶς ἡμέρες μας ὅμως ἔχουμε ἀλλεπάλληλα ­γεγονότα, ὅπου στρατευμένοι ἰσλαμιστὲς ἀφαιροῦν ἀνθρώπινες ζωὲς καὶ μάλιστα μὲ τρόπους ποὺ προκαλοῦν φρίκη καὶ ἀποτροπιασμό. Τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῶν τρομοκρατικῶν αὐτῶν ἐπιθέσεων πολλὲς φορὲς βρίσκουν τὸν θάνατο, τὸν ὁποῖο ὅ­­­μως ἀντιμετωπίζουν ὡς λυτρωτικὸ γεγονός, ἀφοῦ πιστεύουν ὅτι ὁδηγοῦνται ἔτσι στὸν «παράδεισο», ὅπως τὸν περιγράφει τὸ Κοράνιο…
   Στὸν 21ο αἰώνα ἔχουμε δυστυχῶς ὀπισθοδρόμηση ὡς πρὸς τὸν σεβασμὸ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, παρὰ τὶς φαινομενικὲς προσπάθειες τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν (ΟΗΕ κλπ.) γιὰ κατανόηση καὶ ἀνοχὴ μεταξὺ τῶν θρησκειῶν. Ὅλα αὐτὰ τὰ φαινόμενα τοῦ φανατισμοῦ εἶναι οὐσιαστικῶς ἀποτελέσματα τῆς γενικῆς ἀποστασίας καὶ τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὸ περιγράφεται στὸ αἰώνιο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἂν θέλουμε λοιπὸν νὰ δοῦμε καλύτερες ἡμέρες, εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐπιστροφή μας στὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό!