Ἡ ἀπάντηση στὰ ἀδιέξοδα τῆς κοινωνίας

   Τὴ μοναδικότητα τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ τὴν ἀπάν­τηση ποὺ δίνει αὐτὴ στὰ ἀδιέξοδα τῆς κοινωνίας, καὶ ἰδιαίτερα τῆς κυπριακῆς, τόνισε μὲ τὴν ἐφετινὴ χριστουγεννιάτικη ἐγκύκλιό του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου Κύριος κ. Χρυσόστομος.
   «Μέσα στὴν πνιγηρὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ δημιουργοῦν πόλεμοι καὶ συρράξεις, σκάνδαλα καὶ διαφθορά, καταπάτηση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ κυριαρχία συμφερόντων, ἡ Ἐκκλησία», τονίζει ὁ Μακαριώτατος, «προβάλλει καὶ φέτος μὲ ἀνυπέρβλητη λιτότητα τὸν σκοπὸ τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ: νὰ ἐπαναφέρει στὸ “πρωτόκτιστον κάλλος” τὴν ἀνθρώπινη φύση, νὰ ἀναστήσει τὴν πεσμένη εἰκόνα (…). Ὅση κι ἂν εἶναι ἡ ἀθυμία τῶν καιρῶν, ὅσα κι ἂν εἶναι τὰ ἀνθρώπινα ἐρείπια κι οἱ ἀνατροπές, οἱ διολισθήσεις πρὸς τὸ κακὸ καὶ οἱ ὑπαρξιακὲς κατεδαφίσεις, τὸ γεγονὸς τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπισκιασθεῖ. Παραμένει γεγονὸς μοναδικῆς σημασίας στὴν παγκόσμια ἱστορία, “τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον”. Ὡς τέτοιο γεγονὸς ἡ θεία Ἐνανθρώπηση γίνεται αἰτία χαρᾶς γιὰ ὅλη τὴν κτίση· πηγὴ θάρρους καὶ ἐλπίδας γιὰ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν ἀντιξοοτήτων τοῦ παρόντος· μήνυμα ὅτι δὲν εἴμαστε μόνοι στὸν ἀγώνα τῆς ζωῆς. “Ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ”, “μεθ’ ἡ­­­μῶν ὁ Θεός”».
   Εἰδικὰ γιὰ τὸν μαρτυρικὸ λαὸ τῆς Κύπρου καὶ τὰ ἀδιέξοδα τῆς ἑλληνικῆς μεγαλονήσου ὁ Μακαριώτατος πρόσθεσε: «Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ, ἡ διδασκαλία καὶ ὁ νέος τρόπος ζωῆς ποὺ ἔφερε στὴ γῆ, εἶναι ἡ ἀπάντηση καὶ στὰ ἀδιέξ­οδα τῆς σημερινῆς κυπριακῆς κοινωνίας. Εἶναι ὁ μίτος γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὸν λαβύρινθο τῆς ἠθικῆς ἀποτελμάτωσης στὴν ὁποία περιήλθαμε».
   Καταλήγοντας τονίζει τὴν ἱεράρχηση καὶ τὸν σεβασμὸ στὶς πνευματικὲς ἀξίες ὑπογραμμίζοντας τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ» (τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν ποὺ ζητεῖ ὁ Θεός) (Ματθ. ς΄ 33). Καταδικάζοντας δὲ τὶς συμπεριφορὲς ὁρισμένων, οἱ ὁποῖες «συνεπάγον­ται μονιμοποίηση καὶ νομιμοποίηση τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ» τῆς κατεχόμενης Κύπρου «καὶ ἐπιτάχυνση τῆς κατάληψης καὶ τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ ὁλόκληρης τῆς Κύπρου», καταλήγει: «Ἂς μὴν ἀπατώμεθα· τελικὸς καὶ ἀμετάθετος στόχος τῆς Τουρκίας παραμένει ἡ κατάληψη καὶ τουρκοποίηση ὁλόκληρης τῆς Κύπρου». Ἡ εὐχὴ τοῦ Μακαριωτάτου εἶναι: «Ἡ Κύπρος νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ μίασμα τῆς κατοχῆς καὶ ἡ κοινωνία μας νὰ ἐπανέλθει εἰς “τὰς ὁδοὺς τοῦ Κυρίου τὰς εὐθείας” (βλ. Πράξ. ιγ΄ 10)».