«Ἀσθενὴς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»!

Γνωστὸς δημοσιογράφος μὲ εἰ­δι­κὴ πείρα στὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα μᾶς πληροφόρησε:
«Λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ἐπισκέψεώς του στὸ Φανάρι ὁ Πάπας προέβη σὲ προκλητικὴ δήλωση σὲ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης ­Ἐκκλησίας. Ἐ­­­­­­­­­πειδὴ δὲν εἶναι ἑνωμένη ὑπὸ τὸ ὑ­­­­πόδημά του, τὴν χαρακτήρισε “ἄρ­ρωστη”! (…)
Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ­ἀπέστειλε τὸ μήνυμά του πρὸς τὸ ­Φανάρι στὶς 5 Νοεμβρίου, κατὰ τὴν ἀνὰ Τετάρτη γενικὴ ἀκρόαση – κατήχησή του στὴν πλατεία τοῦ ἁγίου Πέτρου καὶ ἐνώπιον χιλιάδων πιστῶν του. Εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων:
“Δὲν ὑπάρχει ὑγιὴς Ἐκκλησία, ὅταν οἱ πι­στοί, οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ διάκονοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι περὶ τὸν ­Ἐπίσκοπό τους. Ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἑνωμένη περὶ τὸν Ἐπίσκοπο εἶναι μιὰ ἄρρωστη Ἐκκλησία. Ὁ Ἰησοῦς θέλησε αὐτὴν τὴν ἕνωση ὅλων τῶν πιστῶν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο. Τὸ ἴδιο καὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν διακόνων. Ὅλοι ὀφείλουν νὰ ἔχουν τὴ συνείδηση ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος καθιστᾶ ὁ­­­ρατὸ τὸν δεσμὸ τοῦ καθενὸς μὲ τὴν Ἐκκλησία, καὶ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς Ἀποστόλους καὶ μὲ τὶς ἄλλες κοινότητες, οἱ ὁποῖες ἐπίσης εἶναι ἑνωμένες μὲ τοὺς Ἐπισκόπους καὶ μὲ τὸν Πάπα στὴ Μία, Μοναδική (unique) Ἐκ­κλησία, ποὺ εἶναι ἡ δική μας, ἡ Ἱεραρχικὴ Ἁγία Μητέρα Ἐκκλησία”. (…)
Εὔλογα εἶναι τὰ ἐρωτηματικὰ γιατί αὐ­τὴ ἡ δήλωση ἀπὸ τὸν Πάπα, λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Φανάρι. Καὶ ἐπειδὴ στὸ Βατικανὸ τίποτε δὲν γίνεται τυχαῖα, ἔγκυροι παρατηρητὲς σχολιάζοντας τὸ γεγονὸς σημείωσαν ὅτι ὁ ἰησουΐτης Πάπας ἔστειλε πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ στὸ Φανάρι ἕνα σαφὲς μήνυμα: ὅτι δηλαδὴ παρὰ τὰ ἐπικοινωνιακά του ἀνοίγματα καὶ τὸ “προοδευτικὸ” προφὶλ ποὺ προωθεῖ, ὅσον ἀφορᾶ τὰ κοινωνικὰ ζητήματα, στὰ διεθνὴ ΜΜΕ, εἶναι βαθύτατα “παπικὸς” στὰ ἐκκλησιολογικά» («Ἁγιορείτικο Βῆμα» 7-11-2014).
Αὐτὸ ποὺ δημιουργεῖ τὴ ­μεγαλύτερη ἔκπληξη στοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς δὲν εἶναι τόσο τὸ περιεχόμενο τῆς προκλητικῆς δηλώσεως τοῦ πάπα Φρα­γ­κίσκου, ποὺ προσβάλλει ­βάναυσα τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅσο ἡ ­ἔκρηξη εἰλικρίνειας ἑνὸς ἰησουΐτη κληρικοῦ, ποὺ συμβαίνει νὰ κατέχει ­σήμερα τὸ ἀνώτατο ἐκκλησιαστικὸ ἀξίωμα στὸν Ρωμαιοκαθολικισμό. Ἄραγε ἡ ­ἡγεσία τοῦ Οἰ­­κουμενικοῦ Πατριαρχείου θὰ ἀν­τιληφθεῖ – ἔστω καὶ τώρα – σὲ ποιὰ παγίδα ­­­­ὁδηγεῖται ἡ Ὀρθό­δοξη ­Ἐκκλησία μὲ τὶς ποικίλες ­­οἰκουμενιστικὲς ἐκδη­λώσεις πρὸς τὸν αἱρεσιάρχη Πάπα ­(ἐναγκαλισμούς, συμπροσ­­ευχὲς κλπ.), ὁ ὁ­­­ποῖος μένει πεισματικὰ ­ἀμετακίνητος στὸ ἐπάρατο «πρωτεῖο» του;