Τί διδάσκονται τὰ Ἀλβανόπουλα

Στὰ βιβλία τῆς Γεωγραφίας τῆς 9ης καὶ τῆς 12ης τάξεως τοῦ ἀλβανικοῦ συ­στήματος σπουδῶν, ποὺ ­ἀντιστοιχοῦν στὴν Γ΄ Γυμνασίου καὶ Γ΄ Λυκείου τῆς ­Ἑλ­­λά­δος, ἀναφέρεται ὅτι ­περιοχὲς ­με­­ταξὺ τῶν ­ὁ­­­ποίων ἡ Φλώρινα, ἡ ­Κα­στο­ριὰ καὶ τὰ ἐ­­­δάφη ἕως τὴν ­Πρέβεζα πα­ρου­σιάζονται «ὑποδουλωμένες» ἀλ­βανικὲς περιοχές.
Καὶ ἐνῶ ἡ Ἀλβανὴ ὑπουργὸς Παιδείας Λιντίνα Νικόλα ὑπεσχέθη στὸν πρώην ὑπουργό μας τῆς Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Ἀρβανιτόπουλο ὅτι θὰ ἀπαλειφθοῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ χαρακτηρισμοὶ ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία, οἱ ὑποσχέσεις ἔμειναν στὰ λόγια.
Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἔκαναν σκληρὲς δηλώσεις γιʼ αὐτὸ τὸ ἀλυτρωτικὸ παραλήρημα τοῦ ­κράτους τῶν Ἀλβανῶν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος καὶ ὁ Δήμαρχος Φλωρίνης κ. Ἰωάννης Βοσκόπουλος.
Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλ­λων: «Ὁ ἀλυτρωτισμὸς καὶ οἱ διαστρεβλωμένες γνώσεις ποὺ περνοῦν στὶς νέ­­ες γενιὲς δὲν μπορεῖ νὰ ­θεωρηθοῦν τυ­­χαῖα. Ἡ Ἑλλάδα ὅμως, ὅ,τι καὶ νὰ ­κά­νουν, εἶναι μία καὶ ἀδιαίρετη».
Καὶ ὁ κ. Δήμαρχος πρόσθεσε: «Πρόκειται γιὰ μιὰ κακόβουλη ἐνέργεια… Ἡ Κυβέρνηση θὰ πρέπει νὰ μεριμνήσει προκειμένου νὰ σταματήσουν τέτοιες προκλήσεις…» («Δημοκρατία» 26-9-2014).
Οἱ Ἀλβανοί, ποὺ ὅταν ἔπεσε ὁ τύραννός τους Ἐμβὲρ Χότζα κατέφυγαν στὴν Ἑλλάδα μας καὶ βρῆκαν δουλειὲς καὶ πλούτισαν, μᾶς πληρώνουν τώρα μὲ τέτοιες ἐνέργειες, παρόλο ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμη ἐξαρτῶνται οἰκονομικὰ ἀπὸ τὴ χώρα μας. Καὶ ὅμως πασχίζουν, ὕστερα ἀπὸ τέτοιες ἐ­­νέργειες, ὥστε ἡ Ἀλβανία νὰ γίνει μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς ­Ἑνώσεως! Ζητοῦν μάλιστα καὶ τὴ βοήθεια τῆς Ἑλλάδος στὴν προσπάθειά τους αὐ­τή! Ἡ λέξη «αἶσχος» εἶναι λίγη γιὰ τὴν περίπτωση αὐτή. Τί κάνουν ἀλήθεια οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Κράτους μας;