30 Σεπτεμβρίου

0930

30 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Γρηγόριος εροµάρτυρας πίσκοπός της Μεγάλης ρµενίας

     Ο γίες Ριψιµία ( Ριψίµη), Γαϊανή κα λλες 32 παρθενοµάρτυρες

     Ο γιοι 70 Μάρτυρες

     Ο Δύο σιοµάρτυρες Γυνακες

●     γιος Στρατόνικος

●     γιος Μαρδόνιος

     Ο γιοι 1.000 Μάρτυρες

●   σιος Γρηγόριος « ν τ ποταµ Πεσόµα» κα γιος Μιχαλ πρτος Μητροπολίτης Κιεβίας κα πάσης Ρωσίας θαυµατουργς (Ρσοι)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Γρηγόριος εροµάρτυρας πίσκοπός της Μεγάλης ρµενίας

Γρηγόριος ταν γις το νακ, πο ταν συγγενς το βασιλι τς Μεγάλης ρµενίας, Κουσαρ (290 µ.Χ.). νακ, λοιπόν, σ συνεργασία µ τ βασιλι τν Περσν ρτασείρα, σκότωσε τν Κουσαρ. λλ ο σατράπες τς ρµενίας κδικήθηκαν τ φόνο του, σκοτώνοντας τν νακ κα λη του τν οκογένεια. Διασώθηκαν µόνο δυ παιδιά του, πο νας ταν Γρηγόριος. Στν Καισαρεία συνέβη ν συναντηθον γις το φονι νακ, Γρηγόριος, κα γις το θύµατος Τηριδάτης. Τότε Γρηγόριος σπούδαζε µ ζλο τ ερ γράµµατα, (στν Καισαρεία τς Καππαδοκίας π τν κε ρχιεπίσκοπο Λεόντιο), πο µεταξ λλων λένε: «τελείων δ στν στερε τροφή, τν δι τν ξιν τ ασθητήρια γεγυµνασµένα χόντων πρς διάκρισιν καλο τε κα κακο». Δηλαδή, στερε κα ψηλότερη πνευµατικ τροφ εναι γι τος τέλειους χριστιανούς, πο π τν σκηση χουν τ πνευµατικ ασθητήρια γυµνασµένα στ ν διακρίνουν εκολα µεταξ το καλο κα κακο. Γυµνασµένος, λοιπόν, κα Γρηγόριος στ διάκριση, χι µόνο δν ποστράφηκε τν Τηριδάτη, λλ τν πλησίασε µ γάπη, ποδοκίµασε τν πράξη το πατέρα του κα τν βοήθησε σ κάποια σθένειά του. ταν ργότερα Τηριδάτης γινε βασιλις ρµενίας, βασάνισε φρικτ τν Γρηγόριο (πο τότε ταν πίσκοπος ρµενίας). Θεός, µως, πέτρεψε ν γίνει Τηριδάτης σχιζοφρενής. λλ δι τν προσευχν το Γρηγορίου θεραπεύθηκε, µετανόησε κα βαπτίσθηκε χριστιανς µ λο του τ θνος.

 

Ογίες Ριψιµία ( Ριψίµη), Γαϊανή καλλες 32 παρθενοµάρτυρες

Ριψιµία µαρτύρησε στ χρόνια το Διοκλητιανο (284-304). ταν µορφη στ σµα κα σεµν στ θος (κατ᾿ λλους κα µοναχή). πειδ δν δέχτηκε τν πρόταση το Διοκλητιανο ν γίνει γυνακα του, κατέφυγε µαζ µ τν γερόντισσα Γαϊανή, πο λέγεται τι ταν καθηγουµένη τς Ριψιµίας, στν ρµενία.

βασιλις µως τς ρµενίας Τηριδάτης, κουσε γι τν µορφι τς Ριψιµίας κα θέλησε κα ατς ν τν κάνει γυνακα του. λλ᾿ γν Ριψιµία ρνήθηκε κα τσι κίνησε τν ργ το Τηριδάτη, ποος διέταξε ν τν βρον κα ν τν συλλάβουν. Ο πεσταλµένοι του τν βρκαν γύρω π τ µέρη το ραράτ, που κρυβόταν. κε λοιπόν, ο βάρβαροι, τς βγαλαν τ µάτια, κατόπιν κοψαν τν γλσσα της κα στ τέλος κοψαν τ σµα της σ µικρ κοµµάτια. τσι γία Ριψιµία, παρέδωσε τν γν ψυχή της στν στεφανοδότη Χριστό. Μαζ µως µ τν Ριψιµία, µαρτύρησαν µ φρικτ βασανιστήρια κα γερόντισσα Γαΐανη, καθς κα 32 Παρθενοµάρτυρες. λλοι ναφέρουν τι, µαζ µ τς γίες ατς µαρτύρησαν κα 70 νδρες, πο κρύβονταν σ᾿ κενα τ µέρη.

 

Ογιοι 70 Μάρτυρες

Βλέπε βιογραφικ σηµείωµα γίας Ριψιµίας.

 

Ο Δύο σιοµάρτυρες Γυνακες

Μλλον ταν µοναχς κα µαρτύρησαν µ τρόπο πο δν γνωρίζουµε.

 

γιος Στρατόνικος

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Μαρδόνιος

Μαρτύρησε, φο καψαν τ µάτια του µ πυρωµένα κάρβουνα. (Δν ποκλείεται ν εναι διος µ᾿ ατν τς 28ης Δεκεµβρίου). Ο γιοι 1.000 Μάρτυρες Μαρτύρησαν δι ξίφους. (Κατ᾿ λλους γνωστο πο, πς κα πότε µαρτύρησαν).

 

σιος Γρηγόριος «ν τ ποταµ Πεσόµα» καγιος Μιχαλ πρτος Μητροπολίτης Κιεβίας κα πάσης Ρωσίας θαυµατουργς (Ρσοι)