20 Σεπτεμβρίου

0920

20 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Εστάθιος κα συνοδεία του, Θεοπίστη σύζυγός του, γάπιος κα

Θεόπιστος τ παιδιά του

     Ο γιοι πάτιος πίσκοπος κα νδρέας Πρεσβύτερος, ο µολογητές

●     γιος Μαρτνος Πάπας Ρώµης

    Ο γιοι µολογητς Μάξιµος σοφότατος, Επρέπιος, Δύο (2) ναστάσιοι κα

Θεόδωρος ο µαθητές του

     Ο γιοι ρτεµίδωρος κα Θαλός

●     σιος Μελέτιος πίσκοπος Κύπρου

   Ο γιοι ωάννης Αγύπτιος κα ο 40 Μάρτυρες

●     σιος ωάννης Θεοφόρος π τν Κρήτη

●     γιος Εστάθιος Κατάφλωρος ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης

●     γιος λαρίων νέος σιοµάρτυρας, π τν Κρήτη

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Εστάθιος κα συνοδεία του, Θεοπίστη σύζυγός του, γάπιος κα Θεόπιστος τ παιδιά του

Εστάθιος ταν ξιωµατικς περίβλεπτος στ Ρώµη. Στ χριστιανικ πίστη προσλθε µ θαυµαστ τρόπο. ταν κάποτε κυνηγοσε να λάφι, εδε στ κερατά του ν φέρει σταυρ κα κουσε µία φων πο τν καλοσε στν ρθ πίστη. τσι πίστεψε κα βαπτίστηκε µ τ νοµα Εστάθιος π Πλακίδας πο νοµαζόταν πρίν, καθς πίσης κα γυνακα του Τατιαν σ Θεοπίστη, λλ κα τ δυό τους παιδι γάπιος κα Θεόπιστος. ταν ατοκράτωρ Τραϊανς µαθε τι σπάσθηκε τ χριστιανισµό, το φαίρεσε τν νώτερο στρατιωτικ βαθµ πο εχε κα τν ξόρισε µ λην του τν οκογένεια. Κατ τν πορεία µως, τν χώρισαν π τν σύζυγό του Θεοπίστη κα τ δυό του παιδιά, τ Θεόπιστο κα τν γάπιο. Τ γεγονς ατό, πίκρανε πολ τν Εστάθιο. Μετ π χρόνια, ταν Τραϊανς περιλθε σ µεγάλη πολεµικ δυσχέρεια, θυµήθηκε τν κανότατο ξιωµατικό του Εστάθιο. Τν πανέφερε λοιπν στν πηρεσία, κα Εστάθιος µ τν γενναιότητα λλ κα τν στρατηγικ πο τν διέκρινε συνετέλεσε κατ πολ στν νίκη. Στ δρόµο µάλιστα, βρκε τν οκογένειά του κα νοιωσε µεγάλη χαρά. διάδοχος, µως, το Τραϊανο, δριανός, παίτησε π τν Εστάθιο ν παραστε στς θυσίες τν εδωλολατρικν θεν. Εστάθιος, βέβαια, ρνήθηκε, µ ποτέλεσµα ν βασανιστε ατς κα οκογένειά του. λλ γάπη τους στ Χριστ νδυνάµωνε τν ψυχή τους στ βασανιστήρια, νθυµούµενοι µάλιστα τος θείους λόγους, πο λένε: «Μακάριος νρ ς ποµένει πειρασµν τι δόκιµος γενόµενος λήψεται τν στέφανον τς ζως, ν πηγγείλατο Κύριος τος γαπσιν ατόν». Πανευτυχής, δηλαδή, εναι νθρωπος πο βαστάει µ ποµον τν δοκιµασία τν θλίψεων. Διότι τσι γίνεται σταθερς κα δοκιµασµένος, γι ν πάρει τ λαµπρ κα νδοξο στεφάνι τς αώνιας ζως, πο ποσχέθηκε Κύριος σ᾿ ατος πο Τν γαπον. Τελικά, Εστάθιος µ τν οκογένειά του πέθαναν µέσα σ χάλκινο πυρακτωµένο βόδι.

 

Ογιοι πάτιος πίσκοπος κανδρέας Πρεσβύτερος, οµολογητές

κόµα κα στ σχολεο, ταν πρότυπα δελφωµένων συµµαθητν. Εχαν νατραφε π παιδι στ χριστιανικ πίστη, κα διακρίνονταν στν πιµέλεια, τν εταξία, στν πρόοδο τν γραµµάτων κα στ ζλο πρς τ θεα. ζησαν κα ο δυ π Λέοντος το σαύρου, το εκονοµάχου. πάτιος µε τ χρόνο χειροτονήθηκε πίσκοπος στ Λυδία, π᾿ που κα καταγόταν. Κα νδρέας π διάκονος, προχειρίστηκε ερέας. Τ ξιώµατά τους διαχειρίστηκαν µ λην τ συνείδηση τν µεγάλων εθυνν πο χουν. Κοπίασαν ν λόγ κα γιναν πρότυπα ν ργ. γωνίστηκαν µ αταπάρνηση γι τν ρθοδοξία, πο τότε πειλοσε πικίνδυνη αρεση τς εκονοµαχίας, πο τόσο βλαψε τν κκλησία κα ξασθένισε τ κράτος.

πάτιος κα νδρέας συνελήφθησαν, γι τν ντίσταση κα πολεµική τους νάντια στ βασιλικ διατάγµατα, πο ενοοσαν τος εκονοµάχους. Τος συραν λοιπν δεµένους κατ γς µέσα στος δρόµους, κατόπιν τος σφαξαν κα τσι πεσαν τίµια κα τρόµητα λοκαυτώµατα γι τν λήθεια.

 

γιος Μαρτνος Πάπας Ρώµης

Βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα στς 13 πριλίου.

 

Ογιοι µολογητς Μάξιµος σοφότατος, Επρέπιος, Δύο (2) ναστάσιοι κα Θεόδωρος ο µαθητές του

Βιογραφικ σηµείωµα το γίου Μάξιµου το µολογητο, βλέπε τν 21η ανουαρίου, που κα κυρίως µνήµη του. π τος Μαθητές του, ο δυ ναστασιοι ξορίστηκαν π τν αρετικ βασιλι Κώνσταντα τν Β´ στ Θρκη, που πέστησαν πολλς ταλαιπωρίες. πειδ µως πέµεναν στ ρθόδοξο φρόνηµά τους, τος φεραν στν Κωνσταντινούπολη, που Σύνοδος τος καταδίκασε κα παραδόθηκαν στν παρχο γι ν τιµωρηθον. Ατός, µαζ κα τν δάσκαλό τους Μάξιµο, κοψε τν γλσσα τους κα τ δεξί τους χέρι. Κα µν ναστάσιος πρεσβύτερος πέθανε ξόριστος στ Λαζικ µετ 20 χρόνια, δ νεότερος ναστάσιος πέθανε σ κάποιο φρούριο τς Θρκης, σιωπηλός, λλ βροντερς κήρυκας τς ρθόδοξης λήθειας κα ζως. Τ δια παθαν κα ο λλοι δυ µαθητς το Μαξίµου, Θεόδωρος κα Επρέπιος ο µολογητές. Μετ 20 χρόνια ξορίας πρτος, νς δ µόνο δεύτερος, παρέδωσαν κα ο δυ τς γίες τους ψυχς στν Κύριο. Ο γιοι ρτεµίδωρος κα Θαλός Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

σιος Μελέτιος πίσκοπος Κύπρου

γινε πίσκοπος τς κκλησίας τς Κύπρου κα ταν ελαβς κα θεοφοβούµενος νθρωπος. Κατανάλωσε λην του τ ζω στ µετάδοση το θείου λόγου κα τν κατάπαυστη λεηµοσύνη, π τ πάρχοντά του, στος φτωχούς. πεβίωσε ερηνικά.

 

Ογιοι ωάννης Αγύπτιος κα ο 40 Μάρτυρες

γιος ωάννης ταν µέγας Αγύπτιος µολογητής. πειδ µως σεβς Μαξιµιανς δν µποροσε ν ποφέρει τ θάρρος το γίου ν µολογε τν Χριστό, πρόσταξε ν τν ποκεφαλίσουν µαζ µ λλους 40 χριστιανούς, τ τος 295. τσι λαβαν λοι τ νδοξο στεφάνι το µαρτυρίου.

 

σιος ωάννης Θεοφόρος π τν Κρήτη

γνωστος στος Συναξαριστές. βιογραφία του σζεται σ χειρόγραφο στ χωρι Σίββα τς παρχίας Πυργιωτίσσης Κρήτης, διαίτερης πατρίδας το γίου. Γεννήθηκε π εσεβες γονες στ χρόνια το βασιλι Κωνσταντίνου Ζ´ το Πορφυρογέννητου (951-959), κα π µικρς εχε κλίση στ µοναχικ ζωή. γινε ρηµίτης στς σπηλις τς Κρήτης, σκούµενος στν προσευχ κα τν γκράτεια. Κατόπιν πγε στ ρος Ράξος, που κτισε να στ νοµα τν γίων Ετυχίου κα Ετυχιανο πισκόπων ρκαδίας Κρήτης. κε πίσης κάρη Μοναχς π κάποιον ελαβ Γέροντα κα ναχώρησε στ ρος Μυριοκέφαλο. Στν κορυφ ατο το ρους κτισε τν ερ Μον τς Θεοτόκου ντιφωνητρίας, πο σζεται µέχρι σήµερα. σιος µως δν µεινε κε. φο γύρισε πολλ µέρη τς Κρήτης κα κτισε Ναος κα Μοναστήρια, κατέληξε στ δυτικ µέρος τς παρχίας Κισσάµου, στ χωρι κτή, που κτισε κατοικητήριο πολ συχαστικό, κα κατόπιν µέγα κοινόβιο το γίου Εσταθίου, κε λοιπόν, φο ζησε ζω σία κα συνέταξε τν διαθήκη του, πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Εστάθιος Κατάφλωρος ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης

ζησε τν 12ο αἰῶνα κα σπούδασε στν Κωνσταντινούπολη φιλολογία, Θεολογία κα χειροτονήθηκε διάκονος στν γία Σοφία. πρξε µεγάλος λόγιος του Βυζαντίου κα τ 1174 κλέχτηκε Μητροπολίτης Μύρων. Τν πόµενο χρόνο προάχθηκε σ ρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Τ ργο του στν ρχιεπισκοπ ατ πρξε πολ προοδευτικ κα συνάντησε διάφορες ντιδράσεις. Τ 1185 συνελήφθη π τος Νορµανδος κα τ 1191 κινδύνεψε ζωή του π συνωµοσία. Πέθανε τ 1197 1198, φο φησε πολλ φιλολογικά, στορικ κα λαογραφικ ργα. γιοποιήθηκε στς 10 ουνίου 1988.

 

γιος λαρίων νέος σιοµάρτυρας, π τν Κρήτη

Τ ράκλειο τς Κρήτης ταν πατρίδα του. πατέρας του νοµαζόταν Φραντζέσκος κα µητέρα του Ακατερίνη. νεοµάρτυρας ατς νοµαζόταν ωάννης κα νατράφηκε χριστιανικ µαζ µ τ τέσσερα δέλφια του. Κατόπιν λθε στν Κωνσταντινούπολη κα γι 10 χρόνια µενε κοντ σ᾿ ναν θεο του γιατρό. πειτα, µαζ µ᾿ ναν λλο χριστιανό, νέλαβε τν διαχείριση το µπορίου κάποιου Χιώτη. Κάποτε µως, ταν µπορος ατς πανλθε στ Χίο, διαπίστωσε τι δουλειά του εχε λλειµµα 30 γρόσια κα γι᾿ ατ νοχοποίησε τν ωάννη, πο τν πειλοσε µ τιµωρίες. ωάννης στν πόγνωσή του, ζήτησε τν βοήθεια τς µητέρας το Σουλτάνου. Κατόπιν συναντήθηκε µ τν Αθίοπα Μας γά, πού, στν πελπισία του, τν πεισε κα ξισλαµίστηκε. Λίγο µετ τν ποστασία του, ωάννης συναισθάνθηκε τ µεγάλο του λίσθηµα κα µ πλοο ναχώρησε στν Κριµαία, που παρέµεινε 10 µνες. Κατόπιν γύρισε στν Κωνσταντινούπολη κα µ προτροπ το πνευµατικο του πγε στ γιον ρος, στ Σκήτη τς γίας ννας. κε ποτάχθηκε στν παπα- Βησσαρίωνα κα κάρη µοναχός µε τ νοµα λαρίων. ργότερα φο πρε τν εχ γι τ µαρτύριο, πγε στν Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε στν Αθίοπα γ κα µολόγησε µπροστά του τν Χριστό. Τότε γς διέταξε τν γριο βασανισµό του κα κατόπιν, στς 20-9-1804, τν ποκεφαλισµό του.