18 Σεπτεμβρίου

0918

18 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     σιος Εµένιος θαυµατουργός, πίσκοπος Γορτύνης

    Ο γίες Σοφία κα Ερήνη

     γία ριάδνη

●     γιος Κάστωρ

●     σιος Ρωµλος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος Εµένιος θαυµατουργός, πίσκοπος Γορτύνης

π νεαρ λικία Εµένιος πέβαλλε τν αυτό του σ πολλς σκληραγωγίες κα σκήσεις. γκράτεια ταν κείνη πο τν διέκρινε περισσότερο, διότι στ µυαλό του εχε πάντα τν συµβουλ το ποστόλου Παύλου, «πς γωνιζόµενος πάντα γκρατεύεται». Καθένας, δηλαδή, πο γωνίζεται, γκρατεύεται σ λα, κόµα κα στν τροφ κα στ ποτό, προκειµένου ν πετύχει τν πνευµατικό του σκοπό. Κα Εµένιος, κολουθώντας τ λόγια το θεόπνευστου ποστόλου, πέτυχε. ξιώθηκε ν ερωθε κα ν γίνει πίσκοπος Γορτύνης στν Κρήτη. π τν νέα του θέση, ρετή του λαµψε κόµα περισσότερο κα Θες το δωσε τν χάρη κα τν δύναµη ν θαυµατουργε. Κα πως ναφέρει παράδοση, µία φορ µ ναµµένες λαµπάδες κατέκαυσε ναν δράκοντα, πο ρµησε ναντίον του. πειτα Εµένιος πγε στ Ρώµη, που µ τν θεία του διδασκαλία κα µ θαύµατα στερέωσε τος πιστούς. Ποθώντας, µως, περισσότερη σκληραγωγία κα σκηση, πγε στ Θηβαΐδα τς νω Αγύπτου, κοντ στος µεγάλους σκητές. κε παρέδωσε κα τ πνεµα του στ Θεό. Τ δ λείψανό του µεταφέρθηκε κα θάφτηκε µ τιµς στν δρα τς πισκοπς του, στν Κρήτη.

 

Ογίες Σοφία κα Ερήνη

Μαρτύρησαν δι ξίφους. ( µνήµη τους παναλαµβάνεται κα τν 28η Σεπτεµβρίου).

 

γία ριάδνη

ν κα δούλα, ταν νώτερη κα λαµπρότερη π πολλς κυρίες, δολες τν κοσµικν µαταιοτήτων κα τν γήινων µολυσµν. γία ριάδνη ζησε στ χρόνια τν βασιλέων δριανο κα ντωνίνου (117-139 µ.Χ.), κα γινε χριστιαν στ Φρυγία πόλη τν Προµισέων. ταν τ πληροφορήθηκε φέντης της Τέρτυλος, νας π τος σχυρότερους πρόκριτους τς πόλης, τν πίεζε ν πανέλθει στν εδωλολατρία. κείνη µως πέµενε στν χριστιανικ µολογία της, κα στάθηκε δύνατο ν τν πείσουν ν θυσιάσει στ εδωλα, κατ τν µέρα µάλιστα πο γιόρταζε τ γενέθλιά του γις το κυρίου της. Τότε τν δειραν σκληρ κα τν βασάνισαν γι πολύ, φο γδαραν τς σάρκες της µ σιδερένια νύχια. Γι ν ποφύγει περισσότερες πιέσεις, γκατέλειψε τ σπίτι το κυρίου της. Κα ν τν καταδίωκαν, πεσε σ γκρεµ που κα βρκε τν θάνατο.

 

γιος Κάστωρ

Στ γιολόγιο το Σ. Εστρατιάδη, µαζ µ τν Κάστορα, προβάλλεται κα µία γία µ τ νοµα Θεοδώρα.

 

σιος Ρωµλος

Στος Συναξαριστς δν ναφέρεται κανένα πόµνηµα γι τν σιο ατό, βιογραφία του πάρχει στ π᾿ ριθµ. 154 χειρόγραφο τς Σκήτης τν Καυσοκαλυβίων, πο συνέγραψε µαθητς το ν λόγ σίου, Γρηγόριος. Σύµφωνα λοιπν µ τ στοιχεα ατά, σιος Ρωµύλος γεννήθηκε τ 1300 περίπου στν παραδουνάβια πόλη Βιδίνιο, π γονες εσεβες. πατέρας του ταν λληνας κα µάνα του Βουλγάρα. Τ πρτο του νοµα ταν Ράικος κα σ κατάλληλη λικία ο γονες του τν µπιστεύθηκαν σ σπουδαο δάσκαλο, π τν ποο νεαρς Ράικος µαθε τ πρτα του γράµµατα. Στ συνέχεια, πειδ εχε κλίση στ µοναχικ ζωή, κατέφυγε στ Μον τς Θεοτόκου τς δηγήτριας, κοντ στ Τίρνοβο (Βουλγαρίας). κε γινε µοναχς µ τ νοµα Ρωµανς κα σκήτευσε εδοκίµως γι τρία συνεχ χρόνια. Κατόπιν κανε κοντ στν σιο Γρηγόριο τν Σιναΐτη κα πειτα, φο γινε µεγαλόσχηµος µ τ νοµα Ρωµύλος, πγε στ γιον ρος, ξω π τν Μον Μεγίστης Λαύρας, που µαζ µ τν µαθητή του Γρηγόριο σκήτευε στν συχία. Πολλο γιορετες ρχονταν κοντά του γι ν᾿ κούσουν τ σοφ λόγια του κα ν πάρουν τς ρθς πνευµατικς συµβουλές του. Κατ τν πόλεµο µως Τούρκων κατ Σέρβων κα Βουλγάρων, πολλο Σερβοβούλγαροι µοναχοί, λόγω φόβου, µετακινήθηκαν. Τ διο πραξε κα Ρωµύλος, πηγαίνοντας στν Αλνα (σως τς λβανίας). Κατόπιν ταξίδεψε στν Κωνσταντινούπολη κα π κε στ Ραβένιτσα τς Σερβίας, που στν κε ερ Μον τς περαγίας Θεοτόκου πεβίωσε ερηνικά. Μετ τν θάνατό του, τάφος εωδίαζε κα πετέλεσε πολλ θαύµατα.